Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 Unijne logotypy

Zakończyliśmy realizację budowy drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku –Sobieszewie.

Realizacja zamówienia obejmowała budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku, drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku około 4,4 km od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego w tym:

1) budowę dwukierunkowej drogi rowerowej;
2) przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i ul. Przegalińskiej;
3) budowę odcinków chodników;
4) budowę peronów autobusowych;
5) przebudowę zjazdów;
6) budowę odcinków murów oporowych;
7) zagospodarowanie wód deszczowych w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy drogi rowerowej;
8) budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;
9) przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
10) przebudowę lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, wodociągów, gazu, teletechniki, energetyki - w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;
11) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji;
12) rozbiórkę odcinków istniejących jezdni;
13) rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją;
14) przebudowę /regulację wysokościową wybranych ogrodzeń/ /bram/furtek do przyległych nieruchomości;
15) wykonanie dodatkowego oznakowania trasy R10 jako trasy o znaczeniu międzynarodowym - w zakresie opisanym w dok. projektowej jako "orientacja 8 i 9";
16) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.


Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:
1) roboty przygotowawcze;
2) karczowanie drzew i krzewów;
3) roboty rozbiórkowe;
4) roboty ziemne;
5) roboty drogowe w tym:
a) budowa drogi rowerowej o szer. 3,0 m;
b) budowa peronów przystankowych;
c) przebudowa zjazdów, dojść;
d) montaż oznakowania;
6) przebudowa skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Przegalińskiej na mini rondo;
7) budowa murów oporowych;
8) przebudowa oświetlenia ulicznego;
9) przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej;
10) nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją drzew i krzewów oraz trawników.

Zadanie realizowane było w ramach przedsięwzięcia strategicznego, którego inspiratorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Projekt zakładał wybudowanie na terenie województwa pomorskiego dwóch długodystansowych tras rowerowych EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa - WTR.

Więcej informacji o projekcie: https://dt.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1

Wykonawca:  konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o. i Bituminium sp. z o.o.

Koszt realizacji: ok.14,1 mln. zł

Dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej (%) : 39,64 %

Wydatki kwalifikowalne: 13,7 mln zł

Dofinansowanie: 5,4 mln zł

Wkład własny: 8,3 mln zł

Czas realizacji: czerwiec 2018 - lipiec 2019 


Poglądowa mapka

Przebieg drogi rowerowej
Widok po zakończonej realizacji zadania

SciezkaSobieszewo 07 19 26

Aktualizacja 08.05.2019 r.

Wykonano ostatnią warstwę ścieralną na nowej ścieżce rowerowej, zostały ułożone wyspy autobusowe z kostki brukowej. Wzdłuż trasy zamontowano barierki. Wykonawca przebudował skrzyżowanie ul. Turystycznej i ul. Przegalińskiej na mini rondo z bruku kamiennego. Aktualnie trwają prace przy budowie kolejnych etapów chodników oraz nasadzanie zieleni.

Turystyczna 05 19 2

Aktualizacja 08.04.2019 r.

Kontynuowane są prace przy budowie nowej ścieżki rowerowej.  Na 80 proc. długości  trasy wylano ostatnią warstwę ścieralną. Wykonawca w dalszym ciągu pracuje przy układaniu chodników oraz wysp przystankowych. Trwają prace ziemne przy powstającym rondzie przy ul. Turystycznej. 

Turystyczna 04 19 13

Aktualizacja, 26.03.2019 r.

W środę, 27 marca planowana jest zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Turystycznej i Przegalińskiej. Ruch pojazdów sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Wprowadzenie zmian planowane jest na godzinę 8 rano.

Ruch z Sobieszewa w kierunku Świbna będzie się odbywał prawą stroną jezdni i sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Ruch w kierunku ul. Przegalińskiej będzie odbywał się przez wykonane w pierwszym etapie rondo. Natomiast od ul. Przegalińskiej w kierunku ul. Turystycznej zachowujemy dotychczasowy układ komunikacyjny przez ul. Kanałową. Taka organizacja ruchu potrwa przez co najmniej tydzień.

turystyczna2

Aktualizacja 22.03.2019 r.

W ramach zadań przy budowie ścieżki rowerowej wykonano prace związane z układaniem betonowych krawężników oraz ułożono kolejną warstwę drogi rowerowej. Zakończono prace przy budowie podjazdów do posesji oraz wysepek autobusowych.

Rowerowa turyst 03 19 7

Aktualizacja 13.03.2019 r.

Utrudnienia na ul. Turystycznej

W czwartek, 14.03.,  o godz. 8.00 nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania  ulicy Turystycznej i Przegalińskiej. Ruch pojazdów sterowany będzie sygnalizacją świetlną.

Od strony ul. Turystycznej zamknięty zostanie zjazd w ul. Przegalińską, dojazd  w kierunku ul. Przegalińskiej zaplanowano  przez ul. Kanałową. Ten etap organizacji potrwa ok. 3 tygodnie. Zmiany w organizacji ruchu związane są z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej i Przegalińskiej.  O wprowadzeniu kolejnego etapu (przełożenie ruchu na drugą jezdnię poinformujemy z wyprzedzeniem.

Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy o ostrożną jazdę!

Aktualizacja 07.02.2019 r.

W ramach budowy ścieżki rowerowej zrealizowano część robót ziemnych, w tym korytowanie. Układane są kolejne warstwy pod właściwą nawierzchnię drogi rowerowej. Trwają prace nad budową odwodnienia ścieżki. Położono betonowe krawężniki. Wykonano roboty elektryczne umożliwiające montaż nowego oświetlenia drogi.

 

Sciezka turyst 02 19 16

 

Aktualizacja 17.10.2018 r.

W ramach zadania wykonano karczowanie drzew i krzaków. Zakończono roboty przygotowawcze.

Turystyczna X 2 

Turystyczna X 1

Aktualizacja, 10.09.2018 r.

W ramach realizacji zadania została rozpoczęta wycinka drzew i krzewów po stronie planowanej trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej.

DSC04584

 Aktualizacja, 5.06.2018 r.

4 czerwca podpisano umowę na realizację budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Przetarg wygrało konsorcjum firm Kruszywo sp. z o.o. i Bituminium sp. z o.o.. Koszt inwestycji to 14,1 mln złotych. Prace powinny zakończyć się z końcem czerwca 2019 roku.

Aktualizacja, 14.02.2018

Po wcześniejszym unieważnieniu przetargu na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, ogłoszono nowe postępowanie przetargowe. Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego. Realizacja zamówienia obejmuje także przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i Przegalińskiej, gdzie powstanie mini rondo, a także budowę chodników i oświetlenia. W ramach zadania powstaną również zatoki autobusowe. Otwarcie ofert przewidziano na 23 marca. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2019 roku.


Aktualizacja, 18.12. 2017 r.

27 listopada 2017 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie oraz trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską”. Postępowanie było podzielone na dwie części. Z uwagi na przekroczenie kwoty, jaką Gmina Miasta Gdańska przeznaczyła na inwestycję, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska unieważnia pierwszą część postępowania przetargowego na budowę trasy rowerowej, obejmującej budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Decyzja dotycząca terminu realizacji zadania zostanie podjęta przez władze Gdańska. Druga część zamówienia – „Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską” zostanie zrealizowana do końca kwietnia 2018 r.

Przetarg obejmował dwie części: budowę drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie i budowę trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską.

W postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie” złożono dwie oferty. Firma MTM S.A. z siedzibą w Gdyni oszacowała koszt wykonania zadania na ok. 14,7 mln złotych, a konsorcjum firm WPRD Gravel Sp. z o.o. i ELGRUNT zaproponowało kwotę ok. 14,3 mln złotych. Gmina Miasta Gdańska przeznaczyła na inwestycję 10,7 mln złotych i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości złożonej oferty. Decyzja w sprawie terminu realizacji zadania zostanie podjęta przez władze miasta.

Postępowanie przetargowe obejmowało również budowę trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską. Wykonawca na realizację tej części zadania zostanie wyłoniony. Swoją ofertę złożyło konsorcjum firm: WPRD Gravel Sp. z o.o. i ELGRUNT, które oszacowało koszt wykonania zadania na ok. 5,2 mln złotych. Miasto przeznaczyło na realizację zadania 4,2 mln złotych. Inwestycja obejmuje budowę trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i oraz Wiślanej Trasy Rowerowej R9. Przebiegać będzie po częściowo wzdłuż istniejących, a częściowo wzdłuż nowych ścieżek rowerowych. Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z założeniami, przewidywany czas zakończenia budowy trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska to koniec kwietnia 2018 r.


Aktualizacja 11.09.2017 r.

W dniu 18 września Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, unieważniła postępowanie przetargowe na realizację drogi rowerowej. Najkorzystniejsza złożona w postępowaniu oferta w wysokości 14 558 756,57 zł. brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9 800 000, 00 zł. brutto, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty.

Obecnie DRMG przygotowuje ponowne zamówienie publiczne na realizację wspomnianej drogi rowerowej. Planowane do ogłoszenia postępowanie przetargowe obejmować będzie także zadanie pn.: „Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską". Przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony na koniec września i zgodnie z zapisami SIWZ, termin zakończenia realizacji drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej planowany jest na koniec czerwca 2018 r.

Aktualizacja 11.08.2017 r.

11 sierpnia 2017 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych. Kwota jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji to 9,8 mln zł. W postępowaniu oferty złożyły dwie firmy - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni na kwotę 14,7 mln zł oraz WPRD GRAVEL Sp. z. o.o. z Gdańska na kwotę 14,5 mln zł. Złożone oferty cenowe znacznie przekraczają zakładany budżet, w związku z tym dalsze decyzje odnośnie postępowanie podjęte zostaną w najbliższych dniach.