Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa trasy rowerowej i oświetlenia Al. Hallera

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

LoGoTyP

Budowa trasy rowerowej wraz z oświetleniem Al. Hallera zrealizowana w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana TrasaRowerowa R9 – odcinek R-10 Gdańsk oraz w ramach Programu budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska –Jaśniejszy Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację inwestycji, której przedmiotem była budowa trasy rowerowej wraz z oświetleniem Al. Hallera realizowana w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek R-10 Gdańsk oraz w ramach Programu budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska – Jaśniejszy Gdańsk”.

Zamówienie zostało realizowane w ramach Projektu pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R10 Gdańsk” oraz w ramach Programu „Jaśniejszy Gdańsk”. W zakresie dotyczącym budowy trasy rowerowej zamówienie jest przewidziane do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Projektu pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek R10 Gdańsk”.

Celem zadania była budowa brakującego odcinka trasy rowerowej o długości ok. 855 m wykonanej z nawierzchni asfaltowej SMA wraz z budową oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty rozbiórkowe,

c) roboty ziemne,

d) roboty drogowe, w tym:

— budowa trasy rowerowej,

— budowa chodników,

— budowa ciągów pieszo-rowerowych,

— montaż oznakowania.

e) przebudowę skrzyżowań, zatok postojowych, zjazdów,

f) małą architekturę,

g) budowę oświetlenia ulicznego,

h) nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją.

 

Zadanie zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia strategicznego, którego inspiratorem był Samorząd Województwa Pomorskiego. Projekt zakłada wybudowanie na terenie województwa pomorskiego dwóch długodystansowych tras rowerowych EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa - WTR.

Więcej informacji o projekcie: https://dt.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1

 

Termin realizacji: grudzień 2018 r. - wrzesień 2019 r.
Wykonawca: STRABAG S.A.
Koszt realizacji: ponad 3,2 mln złotych 

 

Widok przed realizacją zadania:

Hallera 02 19 12


Widok po zakończeniu realizacji zadania:
HalleraRower 09 19 24Aktualizacja 13.09.2019 r.
Prace przy realizacji zadania zostały zakończone. Zadanie jest w trakcie procedury odbiorowej.

Aktualizacja 30.05.2019 r.
Kontynuowane są prace przy układaniu nowej nawierzchni chodnikow i ścieżki rowerowej. Postępują prace przy wykonaniu podbudowy na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami al. Hallera z al. Płażyńskiego i ul. Dworską oraz przy układaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej. Na odcinku pomiędzy ul. Gdańską, a al. Płażyńskiego została ułożona nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami, a także wykonano podbudowę pod ścieżkę rowerową.

TrasaRowerHallera 05 19 7

Aktualizacja 14.05.2019 r.
Trwają prace przy układaniu nowej nawierzchni chodników oraz ścieżki rowerowej. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku za skrzyżowaniem al. Hallera z ul. Dworską, a także nawierzchnię mineralno-asfaltową na dalszym odcinku w stronę ul. Wczasy, wraz z krawężnikami. Trwają roboty ziemne na odcinku od skrzyżowania z al. Płażyńskiego do skrzyżowania z ul. Dworską.

Hallera 05 19 3

Aktualizacja 02.04.2019 r.
Trwają prace rozbiórkowe starej nawierzchni ścieżki rowerowej oraz chodników. Kontynuowane są prace przy podłączaniu instalacji oświetleniowej.

20190327 115044

Aktualizacja 21.03.2019 r.

Wykonawca realizuje prace przy układaniu instalacji elektrycznej pod nowe oświetlenie powstającej ścieżki rowerowej.

Od czwartku zmiany w organizacji ruchu dla pieszych i rowerzystów!!!

W dniu 21.03.2019 r. wykonawca robót przystąpił do prac związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni chodnika wzdłuż Al. Hallera po jej wschodniej stronie na odcinku od ul. Wczasy do ul. Dworskiej, a także w obrębie skrzyżowania z ul. Wczasy.

Od tego momentu chodnik po wschodniej stronie Al. Hallera od Wczasy do Dworskiej będzie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego.

Udrożnione pozostaną dojścia do przystanków tramwajowych.

Ruch rowerowy w kierunku plaży będzie możliwy zachodnią stroną Al. Hallera, natomiast ruch pieszy także zachodnią stroną Al. Hallera oraz wzdłuż ulic Dworska, Chodkiewicza, Korzeniowskiego i Wczasy.

W dalszej kolejności będą prowadzone prace w rejonie skrzyżowania Al. Hallera z ul. Wczasy oraz wzdłuż Al. Hallera pomiędzy ul. Wczasy, a ul. Dworską, związane z budową nowego oświetlenia, a także roboty brukarskie i nawierzchniowe.

 

Hallera Oswiet rower 2

Aktualizacja, 6.03.2019 r.

W czwartek, 7 marca rozpocznie się budowa trasy rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż  al. Hallera. Roboty na razie nie spowodują dużych utrudnień w ruchu.

Pierwsze prace będą generowały jedynie lokalne utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów. Na tym etapie nie są przewidywane całościowe zamknięcia ciągów pieszych i rowerowych. O przyszłych zmianach w organizacji ruchu informować będziemy z wyprzedzeniem.

 

Aktualizacja 12.02.2019 r.

W postępowaniu przetargowym o realizację zamówienia ubiegało się czterech wykonwaców. Najkorzystniejszą ofertę, na podstawie przyjętech kryteriów, złożyła firma  STRABAG sp. z o.o., z którą 28 grudnia 2018 roku podpisana została umowa na realizację robót. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca obecnie jest na etapie prac przygotowawczych i uzgadniania projektu tymczasowej organizacji ruchu. Rozpoczęcie robót najprawdopodobniej nastąpi w marcu. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca na realizację robót ma czas do końca września 2019 r.