Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zrealizowane

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania polegającego na przebudowie pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku. Roboty branżowe obejmowały swoim zakresem II piętro budynku szkoły. W ramach zadania wykonane zostało także utwardzenie terenu, w tym połączenie komunikacyjne istniejących parkingów. 

Realizacja inwestycji polegała na przebudowie budynku sali gimnastycznej wraz z przylegającymi do sali pomieszczeniami szatni oraz natrysków. Przebudowa zespołu szatni i natrysków miała na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów. W ramach zamówienia docieplone zostały również ściany zewnętrzne bloku sportowego oraz ściany pomieszczeń przylegających od strony południowo-wschodniej. Oprócz przebudowy sali gimnastycznej przedmiot zamówienia obejmował również wzmocnienie łącznika. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na dostosowaniu budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 do obowiązujących przepisów ppoż. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na budowie nowych tuneli foliowych w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku.
Realizacja zadania polegała budowie nowych tuneli foliowych, według projektu sporządzonego przez firmę APB s w grudniu 2015 roku. Tunele będą pełnić role pomieszczeń warsztatowych, dla zajęć dydaktycznych, związanych z hodowlą roślin.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, zakończyła modernizację sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku, przy ul. Krasickiego 10.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację remontu stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej wraz z montażem ram okiennych oraz wykonaniem hydroforni, instalacji hydrantowej p.poż. i prac elektrycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku ul. Stefana Batorego 26.