Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna

Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. "Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.

Zakres rzeczowy wniosku zakłada:

1. Montaż murowanego grilla
2. Montaż drewnianych leżaków
3. Montaz urządzeń placu zabaw
4. Wykonanie nawierzchni mineralnej placu zabaw
5. Wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw
6. Oświetlenie terenu - montaż latarni ulicznych (3 szt.)
7. Budwoę przejścia dla pieszych w formie wyniesionego progu z kostki.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcą na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2025 r.

 Iwo Gala 26 04 24 3

Aktualizacja, 22.03.2024 r.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez wewnętrzny zespół projektowy DRMG. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane będzie możliwe po opracowaniu i uzgodnieniu projektu oraz pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych.