Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz przebudowa węzła żywienia w bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku, w ramach projektu - modernizacja w obiektach oświatowych.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przedmiotem zamówienia było dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz przebudowa węzła żywienia w Bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku, w ramach programu - modernizacja w obiektach oświatowych. Celem realizacji była poprawa funkcjonalności i zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń bursy, wydzielenie pomieszczeń węzła żywienia jako odrębnej strefy pożarowej.

Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz dostawy polegające na: 

1) przebudowie budynku bursy, w celu dostosowania pomieszczeń budynku do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego;
2) przebudowie węzła żywienia wraz zapleczem magazynowym i socjalnym oraz jadalnią, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 420 m2, zlokalizowanych w suterenie budynku,
3) dostawie i montażu wyposażenia pomieszczeń węzła żywienia wg projektu technologii, w tym dostawa urządzeń i mebli gastronomicznych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz ich montaż i podłączenie do instalacji sanitarnej i elektrycznej a także przeszkolenie personelu kuchni, w zakresie obsługi technologii kuchennej,
4) wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bocznym, od strony boiska, wraz z likwidacją istniejących schodów. 
5) przebudowie istniejącego odcinka wodociągu, kolidującego z nową pochylnią - wykonanie wodociągu z rur PE,
6) wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej zewnętrznych ścian fundamentowych z odtworzeniem opaski i wykonaniem chodnika, 
7) odtworzeniu nawierzchni patio z kostki betonowej.

Wykonawca robót: Zakład Blacharsko-Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński z Gdańska.
Koszt realizacji: 3 mln zł 
Czas realizacji: maj-sierpień 2017 r. 

Planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia 2017 r.

Aktualizacja 24.08.2017 r.

Obecnie w budynku bursy trwają prace wykończeniowe - malowanie ścian, montaż opraw oświetleniowych i sprzątanie. Na zewnątrz trwa układanie opaski wokół budynku, humusowanie oraz obsiewanie terenu trawą.

Aktualizacja 24.07.2017 r.

W budynku wykonywana jest izolacja ścian fundamentowych oraz prace instalacyjne. Jednocześnie wykonywane są posadzki i tynki.

Aktualizacja 29.05.2017 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy, który wygrał przetarg na przebudowę bursy. Dodatkowo odbyła się również konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Piotra Kowalczuka i dziennikarzy. Roboty budowlane w obiekcie powinny zakończyć się w sierpniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami to lokatorzy zamieszają w odnowionej bursie już we wrześniu.

Aktualizacja 26.05.2017 r.
19 maja została podpisana umowa z wykonawcą na realizację robót - Zakładem Blacharsko-Dekarskim i Izolacji Termicznej Rudzińskim Zbigniewem z Gdańska. Przekazanie wykonawcy placu budowy zaplanowano na 29 maja br. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca na realizację zamówienia ma czas do końca sierpnia.