Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

Zakończyliśmy zadania związanego z rozbudową i modernizacją wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa.

Zadanie : Rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży Budownictwo obejmuje budowę budynku warsztatowego, w tym m.in.

-roboty ziemne,

-roboty konstrukcyjne,

-roboty wykończeniowe,

-roboty instalacyjne:

-instalacje sanitarne

-instalacje elektryczne

-elementy małej architektury,

-zieleń

Wykonawca robót: REMBUD Krzysztof Paziewski
Czas realizacji robót: czerwiec 2020 - listopad 2021 r.
Koszt realizacji: ok. 5 mln zł

 Przedmiot zamówienia był realizowany w ramach zadania: Gdańsk Miastem Zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych (RPPM.04.01.00-22-0016/16-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia był  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

 

Widok po zakończeniu zadania:

ZSB Grunwaldzka 03 02 22 3

 

Aktualizacja, 23.11.2021 r.

Trwają prace instalacyjne wewnątrz obiektu. Ponadto wylewane są posadzki i trwa montaż okien.

PSBGrunwaldzka 23 11 21 21

 

Aktualizacja, 03.11.2021 r.

Zamontowano okna na terenie obiektu. Trwa montaż drzwi. Wewnątrz trwają wylewki posadzek, prace instalacyjne i malarskie.

ZSB 30 10 21 3 

Aktualizacja, 13.09.2021 r.

Trwa montaż okien na terenie obiektu. Ułożono pokrycie dachowe. Trwają układanie posadzek wewnątrz obiektu.

PSBGrunwaldzka 13 09 21 2

Load More

Aktualizacja, 11.08.2021 r.

Wykonano pokrycie dachowe wiat, zamontowano okna w obiekcie. Obecnie prace będą się koncentrowały wewnątrz wiat, planowane są wylewki na posadzkach i budowa ścianek działowych.

ZSBGrunwaldzka 10 08 21 12

Load More

Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Kontynuowane są prace murarskie. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego.

wias2 1

Load More

Aktualizacja, 2.03.2021 r.

Trwają prace murarskie na pierwszej kondygnacji wiat. Prace te będą kontynuowane w najbliższym czasie.

psb

Load More

Aktualizacja, 18.12.2020 r.

Wykonywane są ściany zewnętrzne obiektu oraz podkłady pod posadzki. Ponadto trwają  prace przy wykonywaniu instalacji  kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

psb2

Load More

Aktualizacja, 6.11.2020 r.

Wykonywany jest  ciepłociąg oraz izolacja pionowa fundamentów.

psb

Aktualizacja, 4.09.2020 r.

Trwają prace związane z wykonywaniem fundamentów pod nowe wiaty.

wia3

Load More

Aktualizacja, 19.08.2020 r.

Kontynuowane są roboty ziemne oraz prace przy fundamentach nowych wiat warsztatowych na terenie szkoły.

SzkolyBudowlane 08 20 7

Load More

Aktualizacja, 23.07.2020 r.

Wykonawca przystąpił do prac. Obecnie wykonywane są wykopy pod fundamenty wiat.

psb

Load More

Aktualizacja, 3.07.2020 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z REMBUD Krzysztof Paziewski. Koszt prac to niecałe 4,6 mln złotych. Prace potrwają do końca lutego 2021.r.

Aktualizacja, 4.05. 2020 r.

4 maja poznaliśmy oferty na realizację zadania. Wpłynęły cztery oferty. Na inwestycję zabezpieczono 4 065 000,00 zł. Najniższa oferta opiewa na 4 590 000,00 zł. Oferty są obecnie analizowane.