Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Została zakończona realizacja zadania związanego z wymianą nawierzchni na placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6.


W ramach robót instalacyjnych wykonano następujące prace:

1) prace związane z wymianą nawierzchni obejmujące: 
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni
b) roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
c) wywóz gruzu, płytek i ziemi na legalne składowisko odpadów
d) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
e) warstwę wzmacniającą grunt
f) podsypkę piaskową i podbudowę z kruszyw łamanych 
g) syntetyczną nawierzchnię z 2 warstw granulatów
h) ręczne plantowanie powierzchni gruntu
2) prace związane z wymianą odwodnienia obejmujące: 
a) demontaż odwodnienia liniowego 
b) utylizację istniejącego odwodnienia 
c) wykonanie wykopów pod nowe odwodnienie liniowe 
d) podbudowę z kruszywa
e) montaż nowego odwodnienia liniowego 
f) podbudowę betonowa bez dylatacji 
g) zasypywanie wykopów liniowych 
h) montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych 
i) montaż skrzynek odwodnieniowych
j) wykonanie podejść (kanały z rur PCV)
k) włączenie przykanalików do studni

 

Wykonawca: DROGMEL
Termin realizacji: wrzesień – październik 2018 r.
Koszt inwestycji: ok. 350 tys. zł


Mapa poglądowa

czluchowska 

Widok po za kończeniu realizacja zadania

DSC03977

Aktualizacja 29.08.2018

Aktualnie w ramach zadania prowadzone są prace wykończeniowe oraz porządkowe terenu.

DSC03975

 

Aktualizacja 24.07.2018

W ramach zleconego zadania wykonywane są prace ziemne. Wykonany został ciąg pieszy z kostki brukowej. Na terenie placu zabaw wykonano podsypkę pod montaż bezpiecznej nawierzchni oraz położono krawężniki. Trwa przygotowanie prac związanych z odwodnieniem terenu.

   

Aktualizacja 18.06.2018

13.06.2018 podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą DROGMEL Krzysztof Krauz z Gdańska. Na realizację zadania wykonawca ma czas do sierpnia bieżącego roku.