Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przeprowadziła realizację przebudowy dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową elementów budynków mieszkalnych i dróg w ulicach: Łąkowa, Wróbla, Dolna, Śluzy, Kieturakisa, Kurza oraz na fragmentach ulicy Toruńskiej i Radnej. 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu i przebudowa elementów budynków mieszkalnych w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

Dolne Miasto, to interesująca śródmiejska dzielnica Gdańska, która w ostatnich latach uległa niekorzystnym przemianom i znalazła się w sytuacji kryzysowej hamującej jej rozwój. Mimo to ma ona ogromny potencjał wynikający przede wszystkim z atrakcyjnej lokalizacji. Aby zapobiec postępującej degradacji Dolnego Miasta władze samorządowe objęły tą dzielnicę programem rewitalizacji obejmującym kompleksowe działania naprawcze z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa, ekonomii, a także i polityki społecznej. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przeprowadziła realizację przebudowy dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową elementów budynków mieszkalnych i dróg w ulicach: Łąkowa, Wróbla, Dolna, Śluzy, Kieturakisa, Kurza oraz na fragmentach ulicy Toruńskiej i Radnej. 
Koncepcja zagospodarowania terenu została opracowana tak, aby podkreślić historyczny układ i charakter dzielnicy. Zgodnie z projektem przeznaczone do przebudowy ulice: 
Łąkowa i Wróbla ponownie stały się strefą reprezentacyjną, będącą wizytówką dzielnicy, stanowiącą atrakcyjne miejsce zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów odwiedzających miasto. Pozostałe ulice funkcjonują jako standardowe ulice miejskie. W ramach inwestycji przeprowadzono także przebudowę stref wejściowych oraz przyłączy, a także wykonanie izolacji do poziomu cokołów w budynkach mieszkalnych przylegających do remontowanych pasów drogowych. Prace obejmowały łącznie 31 obiektów, zarówno komunalnych jak i zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, które przystąpiły do projektu rewitalizacyjnego. 

Szczegółowy zakres realizacji obejmował: 

• jezdnie (1542 m);
• ciągi pieszo – jezdno –rowerowe (707 m);
• przebudowę zjazdów z w/w ulic do ulic przyległych i zjazdów na posesje;
• przebudowę chodników po obu stronach ulic;
• modernizację alejek pieszych w pasach istniejącej zieleni drogowej w ul. Łąkowej,
   Wróbla i Dolnej;
• likwidację istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni południowej ulicy Łąkowej
   i Wróbla;
• przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni północnej ulicy Łąkowej
  i Wróbla z dostosowaniem do nowej nawierzchni pasa pieszo – jezdno –rowerowego;
• uzupełnienie i rewaloryzację istniejącej zieleni
• uzbrojenie i urządzenie terenu
• mała architektura
• przebudowę elementów 31 budynków mieszkalnych (17 budynków komunalnych zarządzanych przez 
  GZNK i 14 budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe)
  bezpośrednio przylegających do przebudowywanych pasów drogowych w zakresie:
• izolacji przeciwwilgociowych i termicznych murów fundamentów do wysokości cokołów,
• przebudowy elementów wejść do budynków.

Wizualizacja

  

Wykonawca robót: SKANSKA S.A.

Realizacja robót:
13.02.2014 r. - podpisanie umowy 
20.02.2014 r. - przekazanie placu budowy 
30.06.2015 r. - zakończenie robót 

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji

  

Zdjęcia z realizacji inwestycji