Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

RPO EFRR

Przebudowa i modernizacja  dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego

Nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, przebudowa sieci podziemnych – na tym w dużym skrócie polegać będzie przebudowa czterech ulic na Dolnym Mieście realizowana w ramach Programu Rewitalizacji. Metamorfozę przejdą ulice Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowskiej. W trakcie trwania robót, które mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy, na poszczególnych ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: gazowa, wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie. Na ul. Reduta Dzik przewidziano także nasadzenia nowych drzew.

Termin realizacji: ok. 16 miesięcy od daty podpisania umowy

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

rewi dolne

Aktualizacja, 23.01.2023 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 10 lutego.

Aktualizacja, 16.12.2022 r.

Ogłoszono ponownie przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 stycznia. Realizacja ma potrwać 65 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 21.09.2022 r.

Przetarg został unieważniony. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Aktualizacja, 1.06.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 20 472 283, 16 zł. Wpłynęły cztery oferty, które są obecnie analizowane:

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 25 186 710 zł
  2. ETP S.A. - 28 502 790 zł
  3. FB-JELCZ Sp. z o. o - 23 763 574, 21 zł
  4. STRABAG Sp. z o.o - 33 666 890,28 zł

Aktualizacja, 24.05.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 1 czerwca.

Aktualizacja, 13.04.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 18 maja. Realizacja ma potrwać 36 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 29.03.2022 r.

Z uwagi na zbyt wysokie oferty przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 24.03.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 12.212.726,74 zł brutto. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. - 26.785.710,00 zł