Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół bastionów

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

EFRR 

 

 

Opływ Motławy jest bardzo charakterystycznym punktem na mapie Gdańska. Leży na granicy Dolnego Miasta i Olszynki. Fortyfikacje wraz z dawnymi fosami i Śluzą Kamienną stanowią cenne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Teren Opływu Motławy wraz z bastionami Żubr i św. Gertrudy  zostanie uporządkowany i wyposażony w ławki, leżaki i stojaki rowerowe. Przewidziano odtworzenie profili ławek strzelniczych na szczycie bastionów.  Na terenie objętym inwestycją zostanie zamontowane oświetlenie i monitoring, przebudowana zostanie piesza promenada, pojawi się także ścieżka dydaktyczna dla najmłodszych.

Ponadto jednym z pomysłów na zagospodarowanie bastionów jest utworzenie na nich punktu z lunetami. W ramach zadania powstanie plac rekreacyjny. W kilku miejscach jest także planowane zasadzenie krzewów i bylin. Jednym z elementów inwestycji będą także tablice edukacyjne autorstwa Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku oraz zaprzyjaźnionych z nimi fotografów i przyrodników, które zawierać będą w sobie, oprócz ciekawostek historycznych, fragmenty publikacji z przedwojennych gazet czy wspomnienia mieszkańców sprzed kilkudziesięciu lat.

Koszt inwestycji, która jest realizowana w  formule „zaprojektuj i wybuduj” wyniesie ponad 12 mln zł. Wykonawcą jest Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. Koniec prac przewidziano na listopad 2023 r.

Zadanie to jest elementem realizowanego obecnie Programu Rewitalizacji  w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


bastiony BRG

 

bastion

Zdjęcie: Biuro Rozwoju Gdańska

Bastiony Oplyw Motlawy Mapa

 

Aktualizacja, 12.01.2023 r.

Prace koncentrują się na odcinku od mostu w ciągu ul. Zawodników do kładki dla pieszych naprzeciwko SP 59. Trwa remont istniejących ścieżek i schodów terenowych wraz z bulwarem spacerowym. Ponadto trwają roboty sieciowe związane z budową oświetlenia i sieci teletechnicznej pod monitoring.

Sciezka wokol Bastionow 05 01 23 9

Aktualizacja, 10.11.2022 r.

Spółka MTM S.A. zakończyła prace projektowe i rozpoczęła roboty. Prace prowadzone są obecnie na chodniku wzdłuż Opływu Motławy, od strony ul. Zawodników. Rozebrano  już fragment chodnika, by wykonać m.in. instalację pod oświetlenie.

 MicrosoftTeams image 101 1

Aktualizacja, 15.07.2021 r.

Podpisano umowę na realizację zadania z firmą MTM S.A. Zadanie będzie realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Koszt to ok. 12,2 mln złotych. Projekt powstanie w 7 miesięcy  od daty podpisania umowy, a prace budowlane mają potrwać 14 miesięcy od uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie budowy.

Aktualizacja, 24.05.2021 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy 24 maja. Budżet na realizację zadania wyniósł 10 280 000,00 zł brutto. Wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o. - 13 284 000,00 zł
  2. Firma Budowlano – Drogowa MTM SA - 12 159 859,78 zł
  3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 13 071 210,00 zł

 

Aktualizacja, 7.04.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".  Otwarcie ofert planowane jest na początek maja. Prace projektowe mają potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy, a prace budowlane 14 miesięcy od daty pozyskania decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy.