Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zagospodarowanie terenów wokół bastionów

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

EFRR 

 

 

Opływ Motławy jest bardzo charakterystycznym punktem na mapie Gdańska. Leży na granicy Dolnego Miasta i Olszynki. Fortyfikacje wraz z dawnymi fosami i Śluzą Kamienną stanowią cenne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Teren Opływu Motławy wraz z bastionami Żubr i św. Gertrudy  zostanie uporządkowany i wyposażony w ławki, leżaki i stojaki rowerowe. Przewidziano odtworzenie profili ławek strzelniczych na szczycie bastionów.  Na terenie objętym inwestycją zostanie zamontowane oświetlenie i monitoring, przebudowana zostanie piesza promenada, pojawi się także ścieżka dydaktyczna dla najmłodszych.

Ponadto jednym z pomysłów na zagospodarowanie bastionów jest utworzenie na nich punktu z lunetami. W ramach zadania powstanie plac rekreacyjny. W kilku miejscach jest także planowane zasadzenie krzewów i bylin. Jednym z elementów inwestycji będą także tablice edukacyjne autorstwa Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku oraz zaprzyjaźnionych z nimi fotografów i przyrodników, które zawierać będą w sobie, oprócz ciekawostek historycznych, fragmenty publikacji z przedwojennych gazet czy wspomnienia mieszkańców sprzed kilkudziesięciu lat.

Koszt inwestycji, która jest realizowana w  formule „zaprojektuj i wybuduj” wyniesie ponad 12 mln zł. Wykonawcą jest Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. Koniec prac przewidziano na listopad 2023 r.

Zadanie to jest elementem realizowanego obecnie Programu Rewitalizacji  w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


bastiony BRG

 

bastion

Zdjęcie: Biuro Rozwoju Gdańska

Bastiony Oplyw Motlawy Mapa

 

Aktualizacja, 25.05.2023 r.

Wykonano nowe ścieżki spacerowe wzdłuż Opływu. Na części zakresu zamontowano także słupy oświetleniowe. Wymieniana jest również darń na Bastionie Żubr.

Sciezka Oplyw Motlawy 20 05 23 1

Aktualizacja, 01.02.2023 r.

Obszar Opływu Motławy znajduje pod ochroną konserwatorską, dlatego też wszelkie prace na tym terenie były konsultowane, uzgadniane i omawiane właśnie z konserwatorem. Ostateczny kształt projektu odpowiada wymaganiom postawionym przez PWKZ – zachowaniu ich w formie możliwie zbliżonej do pierwotnych.

DRMG posiada wszystkie wymagane prawem decyzje oraz dokumenty pozwalające na realizację tej inwestycji, w tym decyzję na wycinkę drzew od PWKZ. Ponadto w ramach dokumentacji projektowej, niezbędne było sporządzenie inwentaryzacji zieleni, która również podlegała ocenie PWKZ. Działania na terenie inwestycji realizowane są zgodnie z posiadaną decyzją oraz inwentaryzacją.

Wspominane we wpisach pojawiających się w mediach społecznościowych martwe i połamane drzewo znajdujące się w wodzie nie zostało ujęte w posiadanych dokumentach i decyzjach. W ramach oczyszczania i przygotowywania terenu do kolejnych robót pracownicy wykonawcy wyjęli drzewo z wody, natomiast nie zostało ono usunięte. Wykonawca został niezwłocznie upomniany.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2019, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ta inwestycja do takich nie należała, nie było konieczności aby przebiegała pod nadzorem przyrodniczym. Jednak wykonawca robót, firma MTM, w ramach odrębnej umowy, zatrudniła przyrodnika, który prowadzi nadzór nad pracami. Wizje lokalne przy udziale pracowników DRMG, BRG, wykonawcy i  przyrodnika, w pobliżu prowadzonych robót, wykazują w dalszym ciągu bytowanie zwierząt oraz ptactwa w tym miejscu, co świadczy o braku negatywnej ingerencji w zasoby przyrodnicze.

 

Aktualizacja, 12.01.2023 r.

Prace koncentrują się na odcinku od mostu w ciągu ul. Zawodników do kładki dla pieszych naprzeciwko SP 59. Trwa remont istniejących ścieżek i schodów terenowych wraz z bulwarem spacerowym. Ponadto trwają roboty sieciowe związane z budową oświetlenia i sieci teletechnicznej pod monitoring.

Sciezka wokol Bastionow 05 01 23 9

Aktualizacja, 10.11.2022 r.

Spółka MTM S.A. zakończyła prace projektowe i rozpoczęła roboty. Prace prowadzone są obecnie na chodniku wzdłuż Opływu Motławy, od strony ul. Zawodników. Rozebrano  już fragment chodnika, by wykonać m.in. instalację pod oświetlenie.

 MicrosoftTeams image 101 1

Aktualizacja, 15.07.2021 r.

Podpisano umowę na realizację zadania z firmą MTM S.A. Zadanie będzie realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Koszt to ok. 12,2 mln złotych. Projekt powstanie w 7 miesięcy  od daty podpisania umowy, a prace budowlane mają potrwać 14 miesięcy od uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie budowy.

Aktualizacja, 24.05.2021 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy 24 maja. Budżet na realizację zadania wyniósł 10 280 000,00 zł brutto. Wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o. - 13 284 000,00 zł
  2. Firma Budowlano – Drogowa MTM SA - 12 159 859,78 zł
  3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 13 071 210,00 zł

 

Aktualizacja, 7.04.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".  Otwarcie ofert planowane jest na początek maja. Prace projektowe mają potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy, a prace budowlane 14 miesięcy od daty pozyskania decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy.