Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończono budowę modułowego przedszkola przy ul. Damroki.

RPO EFŚ

Nazwa Projektu: „Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"

Zadanie 1 - Wyposażenie Przedszkola przy ul. Damroki.

Zadanie obejmuje wyposażenie: kuchni, sal dydaktycznych, pokoju dydaktycznego, szatni dla dzieci oraz sali gimnastycznej, zakup elementów pomocy dydaktycznych poniżej kwoty 350 zł netto w podziale na kategorie wiekowe, a także bieżące utrzymanie nowych oddziałów przez okres 12 miesięcy.

Przetarg na realizację zadania miał formę zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że przedmiotem realizacji było opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy modułowego obiektu mieszczącego dwa przedszkola, w każdym po pięć oddziałów wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt został zaprojektowany i wybudowany w systemie modułowym, który daje możliwości jego kształtowania w zależności od potrzeb, jak również zminimalizował czas realizacji inwestycji oraz koszty. Nowy obiekt z dwoma przedszkolami składa się z 10 modułów (każde przedszkole po pięć modułów) przeznaczonych na sale dydaktyczne dla 250 dzieci oraz dodatkowo z 2 modułów mieszczących salę wielofunkcyjną do wykorzystania rotacyjnie przez wszystkie grupy bądź do organizacji zajęć sportowych i uroczystości. Do dyspozycji dzieci, w każdym oddziale znajduje się sala zajęć, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sali oddziału sanitariat. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdują się także pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne.
Ponadto obiekt został zaprojektowany bez barier architektonicznych mimo że, przedszkola nie są przewidziane jako placówki integracyjne, jednak obiekt spełnia kryteria dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
Realizacja objęła także geodezyjne wydzielenie działki, zagospodarowanie terenu w plac zabaw, budowę miejsc postojowych, zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą. Inwestycja w całości sfinansowana została z budżetu Miasta Gdańska.Wykonawca: Spółka Ekoinbud
Termin realizacji: 11.2016 -06 2017 r.

 

Stan realizacji prac z 27.06.2017 r.Obecnie w budynku przedszkola trwają prace porządkowe, odbywa się również dostawa mebli i wyposażenia. Na terenie wokół zasiana została trawa.

DSC00878

 


Stan realizacji prac z 2.06.2017 r.Budowa przedszkola dobiega końca, wykonawca na zakończenie prac ma czas do końca czerwca. We wnętrzu budynku montowane są urządzenia wyposażenia, równolegle trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Na terenie przedszkola zamontowano urządzenia na placu zabaw, obecnie trwają nasadzenia roślin oraz prace drogowe, polegające na wykonaniu nawierzchni drogi pożarowej z kostki brukowej, chodników i miejsc parkingowych. 

 


Stan realizacji prac z 12.05.2017 r.

We wszystkich sektorach przedszkola trwają wewnętrzne roboty wykończeniowe, w tym malowanie oraz kafelkowanie. Zakończono montaż sieci instalacji zewnętrznych. Wykonywane są podbudowy pod układ drogowy parkingu, chodników i drogi dojazdowej. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż ogrodzenia oraz urządzeń na placu zabaw. 

 

Stan realizacji prac z 19.04.2017 r.
Obecnie wykonywana jest prefabrykacja elementów nośnych budynku części C. Wkopano kable dotychczas istniejącej napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia, co pozwoliło na wznowienie prac w tej części. W obszarze A prowadzone są prace wykończeniowe, równolegle mocowana jest stolarka okienna i drzwiowa. W terenie trwają roboty drogowe w zakresie budowy parkingu oraz drogi dojazdowej.

 

Stan realizacji prac z 27.03.2017Aktualnie na sekcji A trwa malowanie sufitów a także kafelkowanie. Na sekcji B trwają prace instalacyjne, montaż stolarki okiennej i wykonywanie docelowego pokrycia dachowego. Wykonywane są również sieci zewnętrzne, niebawem rozpoczną się prace związane z wykonywaniem układu drogowego. 

 


Stan realizacji prac z 7.03.2017 r.Obecnie na sekcji A budynku wykonywane są min. instalacja sanitarna i wentylacja. Wykonywana jest również połać dachowa, rozpoczęto wykonywanie elewacji. W drugiej połowie marca planowany jest montaż stolarki okiennej. Na sekcji B odbywa się montaż elementów prefabrykowanych. Natomiast w części C budynku przedszkola wylana została płyta fundamentowa i wykonywane są sieci zewnętrzne. Na terenie budowy trwają także prace przygotowawcze pod budowę parkingu.

 


Stan realizacji prac z 22.02.2017 r.

Obszar zabudowy przedszkola został podzielony na trzy strefy. W każdym z obszarów prowadzone są prace na różnym etapie. W części A - najbardziej zaawansowanej pod względem postępu robót, zakończono już wykonanie szczelnego poszycia dachu. Równolegle trwają prace fundamentowe w części B. Na terenie strefy C prowadzone są roboty ziemne pod fundamenty. Wykonawca rozpoczął również wykonanie przyłączy.

 


Stan realizacji prac z 6.02.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z rozładunkiem i montażem gotowych elementów konstrukcyjnych obiektu, tworzących poszczególne segmenty przedszkola. Równolegle prowadzone są prace związane z wykonaniem zbrojenia oraz roboty instalacyjne.
Stan realizacji prac z 29.01.2017 r.

Wykonano pierwszą część płyty fundamentowej, na której w tym tygodniu rozpocznie się montaż ścianek z prefabrykatów. Zakończenie robót planowane jest na koniec maja 2017 r. Odbiory branżowe oraz przekazanie obiektu użytkownikowi planowane są na czerwiec 2017. Termin ten, nie jest jednak tożsamy z uruchomieniem placówki. Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola zależne jest od Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku. 


źródło: gdansk.pl

Stan realizacji prac z 20.01.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace ziemne. Wykonywana jest płyta fundamentowa, odbywa się również montaż muru oporowego, montaż zbrojenia i ogrzewania. Technologia wykonania płyty fundamentowej wymaga utrzymania odpowiedniej pielęgnacji. Dlatego też po okresie od zalania płyty (ok. kilkanaście godzin) konieczne jest zatarcie powierzchni płyty w celu otrzymania równej płaszczyzny. 

 

Stan realizacji prac z 19.12.2016 r.

W chwili obecnej na terenie budowy odbywają się prace związane z budową muru oporowego. Trwa również wymiana gruntu pod płytę fundamentową natomiast na sekcji pierwszej budynku wykonywana jest już płyta fundamentowa wraz z kanalizacją sanitarną.Stan realizacji prac z 08.11.2016 r. 

Informujemy, że Wykonawca – konsorcjum firm, którego liderem jest spółka Ekoinbud, w dniu 26 października br. rozpoczął budowę obiektu. Z uwagi na krótki termin realizacji zadania harmonogram prowadzenia robót jest bardzo napięty. W pierwszej kolejności wykonywane są prace związane z wycinką drzew i przygotowaniem terenu, a po ich zakończeniu Wykonawca przystąpi do prac fundamentowych, wykonania sieci zewnętrznych z przyłączeniami i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami. Roboty budowlano montażowe związane z montażem paneli prefabrykowanych, a następnie pokrycia dachowego planowane są na początek przyszłego roku. W tym czasie, zgodnie z przedstawionym harmonogramem równolegle prowadzone będą prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. wykonaniem drogi dojazdowej, chodników, miejsc postojowych. Na miesiąc luty i marzec planowane są prace wykończeniowe budynku w zakresie wykończenia wnętrz, wyposażenia technologii kuchni, oraz elewacji budynku. Zakończenie robót planowane jest na koniec maja 2017 r. Odbiory branżowe oraz przekazanie obiektu użytkownikowi planowane są czerwiec 2017. Termin ten, nie jest jednak tożsamy z uruchomieniem placówki. Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola zależne jest od Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku. Informacje o zadaniu z 30.06.2016 r. 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska otrzymała decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w sprawie zaskarżenia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej budowy przedszkola przy ul. Damroki. Zgodnie z podjętą w dniu 13 czerwca decyzją SKO, złożone przez mieszkańców zaskarżenie zostało uchylone.Jednocześnie decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego skierowana została przez SKO do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (czyli Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków gdańskiego magistratu). Konieczność skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia, wydłuża rozpoczęcie prac o okres ok. 2 -3 miesięcy.Informacje o zadaniu z 8.04.2016 r. 

7 kwietnia, w ZKPiG nr 2 na Jasieniu odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, którego celem było zaprezentowanie obiektu przedszkolnego, który ma powstać tuż za szkołą przy ul. Damroki. W wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematem, zarówno przeciwników jak i zwolenników budowy przedszkola. Obecni byli także zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej Andrzej Bojanowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka, Zastępca Dyrektora ds. Edukacji Mariola Paluch, Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Włodzimierz Bartosiewicz oraz przedstawiciele Wykonawcy z firmy EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska.

W czasie spotkania przedstawiona została prezentacja na temat planowanej realizacji. Główny projektant Wojciech Pilacki szczegółowo omówił i pokazał wizualizację obiektu oraz plan zagospodarowania terenu. Mieszkańcy mieli również możliwość zadawania pytań. Dyskusję zdominował temat dróg dojazdowych do projektowanego przedszkola. Głos zabrali również rodzice, którzy słysząc o złożonym odwołaniu 6 mieszkańców Jasienia do pozyskanej decyzji lokalizacyjnej, pytali o możliwy termin zakończenia budowy przedszkola. Wykonawca zapewniał, że jest w stanie zrealizować inwestycję w ciągu 4,5 miesiąca po uzyskaniu prawomocnych decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych.

 

Informacje o zadaniu z 05.04.2016 r. 

7 kwietnia 2016 r. o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej ZKPiG nr 2 przy ul. Stolema, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska organizuje spotkanie informacyjne skierowane do mieszkańców, na temat budowy przedszkola, serdecznie zapraszamy.

 

Informacje o zadaniu z 04.03.2016 r. Po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji zawierającej 7 wariantów realizacji obiektu do realizacji przyjęto wariant, który posiada:
• najprostszy i najbardziej czytelny układ komunikacyjny, 
• optymalną wysokość, 
• dobrą architekturę obiektu, 
• widoczną modułowość, 
• najniższą z możliwych klas pożarowych obiektu, 
• optymalną powierzchnię elewacji do powierzchni użytkowej, 
• najlepsze nasłonecznienie obiektu i sal bytowych, 
• możliwość podziału obiektu pod względem funkcji i wykorzystania instalacji. 

Wybudowany zostanie budynek parterowy, o powierzchni użytkowej 2302m2 i powierzchni zabudowy 2530 m2. Budynek będzie miał zwartą, przejrzystą kubaturę i będzie podzielony na trzy dominujące sekcje. Od frontu budynku znajdować się będą dwa wejścia, z czego jedno, to zlokalizowane przy pomieszczeniu kontroli dostępu, służyć będzie jako wejście główne. Od czoła budynku zlokalizowane będą pomieszczenia biurowe, cześć gastronomiczna wraz z pomieszczeniami technicznymi, do których prowadzić będzie oddzielne wejście. Sale zajęć umieszczone będą w części tylnej i częściach bocznych budynku. Sale będą miały bezpośrednie wyjście na teren zielony. 
Sala wielofunkcyjna znajdować się będzie w środkowej części budynku, umożliwiając optymalne dojście do niej z każdej sali zajęć. Cały układ funkcjonalno - przestrzenny jest zaprojektowany tak, aby przedszkole było miejscem przyjaznym, bezpiecznym i chętnie odwiedzanym przez dzieci. Ponadto, wybrany wariant, przewiduje takie zagospodarowania budynku i otoczenia, aby było ściśle związane z programem edukacyjno – wychowawczym, którego celem jest pobudzenie kreatywności dzieci w każdej dziedzinie. Budynek przedszkola zostanie wykonany w nowoczesnej, energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska technologii budowy, z gotowych paneli ściennych, stropowych oraz dachowych o wysokich parametrach izolacyjnych, co przełoży się na niskie koszty utrzymania i eksploatacji. Proces prefabrykacji w zakładzie, umożliwia dostarczenie na teren budowy gotowych już elementów, zaizolowanych, zabezpieczonych, wyposażonych w przepusty instalacyjne, a nawet w stolarkę okienną i drzwiową. Ułatwi to montaż budynku i znacznie skróci proces realizacji. Dodatkowo, materiały użyte do budowy, będą produktami pochodzenia naturalnego, dzięki czemu są zdrowe i bezpieczne, nie tylko w trakcie montażu, ale przede wszystkim w okresie użytkowania obiektu.

 

Informacje o zadaniu z 31.12.2015 r. 

31 grudnia 2015 roku w siedzibie DRMG zawarta została umowa na budowę nowoczesnego przedszkola przy ul. Damroki w Gdańsku. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska, które zgodnie z podpisanym dokumentem, najpierw opracuje dokumentację projektową, a po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wybuduje obiekt. W budynku znajdować się będzie dziesięć oddziałów przedszkolnych, a każdy z nich przeznaczony będzie dla 25 maluchów.

 

Informacje o zadaniu z 30.12.2015 r. 

29 grudnia Komisja Przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, największą ilość punktów uzyskało Konsorcjum firm: EKOINBUD Sp. z o.o. wraz z Firmą Budowlaną EKOINBUD Sp. z o.o.z Gdańska. 

Informacje o zadaniu z 18.12.2015 r.

W czwartek, 10 grudnia w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert na realizację powyższego zamówienia. 
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: cena 70%, okres gwarancji jakości 10%, uzyskanie współczynnika przenikania ciepła ściany dla ocieplanych ścian zewnętrznych budynku "U" 20%.
Do przetargu przystąpiło 4 wykonawców:
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Siemyśl - 9.470.977,99 zł - okres gwarancji 60 m-cy; U=0,15.
- Lider Konsorcjum Ekoinbud Sp. z o.o. Gdańsk - 7.291.924,16 zł - okres gwarancji 36+24 m-cy; U=0,15.
- Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. Olsztyn - 11.415.809,97 zł - okres gwarancji 60 m-cy;U=0,12.
- KAMARO Sp. z o.o. Sp.k. Sopot - 7.148.624,70 - okres gwarancji 60 m-cy; U=0,18.

O tym, która z powyższych firm będzie realizować zamówienie dowiemy się po zakończeniu weryfikacji ofert pod względem formalno- prawnym.