Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła budowę przedszkola wraz z budową układu drogowego przy ul. Dąbka w Gdańsku . Budynek przedszkola został wybudowany w systemie modułowym.

RPO EFŚ

Nazwa Projektu: „Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"

Zadanie 2 - Wyposażenie Przedszkola przy ul. Dąbka.Zadanie obejmuje wyposażenie: kuchni, sal dydaktycznych, pokoju dydaktycznego, szatni dla dzieci oraz sali gimnastycznej, zakup elementów pomocy dydaktycznych poniżej kwoty 350 zł netto w podziale na kategorie wiekowe, a także bieżące utrzymanie nowych oddziałów przez okres 12 miesięcy.

Składa się z 7 modułów przeznaczonych na sale dydaktyczne dla 175 dzieci oraz dodatkowo z 2 modułów mieszczących salę wielofunkcyjną do wykorzystywania rotacyjnie przez wszystkie grupy. W każdym oddziale, do dyspozycji dzieci znajduje się sala zajęć, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sali oddziału sanitariat. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znalazły miejsce pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne. Obiekt wybudowano w trosce o wyeliminowanie barier architektonicznych. W ramach zadania zagospodarowano teren wokół budynku, powstał plac zabaw i miejsca postojowe.

Wykonawca - konsorcjum firm:
EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańsk - lider konsorcjum,
Firma Budowlana EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska - partner konsorcjum,
Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat - partner konsorcjum.
Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2016 r. 
Koszt inwestycji: ok. 11 mln zł (w tym układ drogowy oraz dostawa i montaż wyposażenia)

Aktualizacja 19.12.2016 r.

Budowa przedszkola przy ul. Dąbka dobiegła końca. W chwili obecnej odbywa się dostawa wyposażenia natomiast na terenie placu budowy trwają prace porządkowe. W najbliższych dniach rozpocznie się procedura odbiorowa, natomiast przekazanie obiektu użytkownikowi zaplanowano na końcówkę grudnia

Dabka

Aktualizacja 19.09.2016 r.

Dziś z roboczą wizytą na budowie przedszkola był Prezydent Paweł Adamowicz oraz Prezydent Piotr Kowalczuk. Wykonawca robót oprowadził gości po budowie, prezentując bieżący stan zaangażowania prac. Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z montażem gotowych elementów konstrukcyjnych obiektu, tworzących poszczególne sekcje przedszkola. Równolegle na terenie obiektu trwają prace związane z wykonaniem zbrojenia, a także prace instalacyjne oraz drogowe. Wszystkie prace na obiekcie zakończą się jeszcze w tym roku. 

Aktualizacja 25.07.2016 r.Aktualnie na terenie budowy trwają prace ziemne przygotowujące podłoże pod wykonanie płyty fundamentowej budynku przedszkola, wykonano również wykop pod kabel energetyczny. Trwają równocześnie prace związane z wykonywaniem drogi dojazdowej.

Aktualizacja 24.06.2016 r. 24.06.2016 r. zostanie przekazany placu budowy Wykonawcy robót, który rozpocznie roboty od zagospodarowania placu budowy i robót ziemnych, równocześnie w fabryce będą prefabrykowane gotowe elementy konstrukcyjne budynku. Aktualizacja 06.06.2016 r. 

W piątek, 3 czerwca, w siedzibie DRMG podpisana została umowa na realizację budowy przedszkola. Przetarg wygrało konsorcjum firm: Ekoinbud, Firma Budowlana Ekoinbud i Firma Ogólnobudowlana Arat.

Aktualizacja 01.06.2016 r. 
W dniu dzisiejszym, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, wybrała ofertę przetargową na realizację budowy przedszkola. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj:
- EKOINBUD sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk – lider konsorcjum
- Firma Budowlana EKOINBUD Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk – partner konsorcjum
- Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat Staniszewo 26, 83-328 Sianowo – partner konsorcjum. 


Aktualizacja 24.05.2016 r. 

24 maja odbyło się otwarcie ofert przetargowych złożonych na realizację przedszkola.W wyborze oferty decydują trzy kryteria: 
- cena złożonej oferty 70%
- skrócenie terminu wykonania zamówienia o: 20%
- przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości: 10% 
O wykonanie zadania ubiega się trzech Wykonawców. 

1) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, Pruszcz Gdański 

cena złożonej oferty 11 029 683,06
skrócenie terminu wykonania zamówienia o: 0
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości: 0 

2) 
Kamaro Sp. z o.o. Sp.k Sopot 
cena złożonej oferty 10 851 827,63
skrócenie terminu wykonania zamówienia o: 0
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości: 0 

3) Konsorcjum: EKOINBUD Sp. z o.o. Gdańsk, Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Gdańsk, Firma >Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Sianowo
cena złożonej oferty 10 674 789,06 
skrócenie terminu wykonania zamówienia o: 0
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości: 6

 O tym, kto wybuduje przedszkole dowiemy się dopiero po zweryfikowaniu wszystkich złożonych ofert.

 Aktualizacja 18.03.2016 r.

DRMG ogłosiła przetarg ograniczony, którego przedmiotem jest budowa 7-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. Dąbka, wraz z budową pierwszego etapu układu drogowego ulicy. Zamówienie obejmuje kompleksowe roboty budowlano - montażowe w zakresie budowy modułowego przedszkola wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budowę układu drogowego ul. Dąbka.

 Przedszkole modułowe.


Inwestycję zaplanowano na działce o powierzchni 5455 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska. Realizacja zadania polegać będzie na budowie przedszkola modułowego 7-oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej, przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznym, telekomunikacyjnym, ciepłowniczym, wjazdem i wyjazdem z ul. Dąbka, parkingiem dla 25 samochodów, dostosowanymi do grup wiekowych placami zabaw, terenami zielonymi i ogrodzeniem oraz inną niezbędną infrastrukturą.

Układ drogowy ul. Dąbka

 Branża drogowa. - łączna długość dróg: ok.250mb. - powierzchnia jezdni (w tym wyniesionego skrzyżowania): ok.1425m2. - powierzchnia chodników (w tym chodnika wzmocnionego, schodów i pochylni): ok.1150m2.

Postępowanie ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostają zaproszone do składania ofert przetargowych. Na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy mieli czas do 29 marca. Po zweryfikowaniu dokumentów DRMG zaprosi wybranych wykonawców do złożenia ofert przetargowych. 

Aktualizacja 09.02.2016 r.

Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, DRMG zleciła wykonanie dokumentacji projektowej w trybie zamówienia poza ustawą. 25 stycznia br. podpisana została umowa na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy przedszkola. Wybrany Wykonawca - firma "ARKON ATELIER" Sp. z o.o. z Gdańska, na jej opracowanie ma czas do 15 kwietnia 2016 r.