Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa pomieszczeń zaplecza węzła żywienia oraz odwodnienie i zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 46 w Gdańsku, ul. Szuwary 2

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na przebudowie pomieszczeń zaplecza węzła żywienia, wykonaniu odwodnienia i zagospodarowania terenu na terenie Przedszkola nr 46 ul. Szuwary 2 w Gdańsku.

Zakres rzeczowy robót obejmował: 1) Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z: 

- wykonaniem docieplenia i izolacji przeciwwodnej ścian kondygnacji piwnicy;
- wykonaniem przebudowy pomieszczeń bloku żywienia obejmującego pomieszczenia zaplecza kuchennego w poziomie piwnicy;
- dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń bloku żywienia.

2) Roboty ziemne i sanitarne wynikające z wykonania odwodnienia terenu Przedszkola: 

- przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej; 
- wykonanie drenażu wokół budynku; 
- wykonanie przepompowni wód deszczowych z automatyką. 

3) Zewnętrzne roboty budowlane: 

- wymiana i uporządkowanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych; 
- wybudowanie nowych podestów wejściowych; 
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji VI - VIII 2016 r.
Koszt realizacji: 740 tys. zł 
Wykonawca robót TERBUD Kamrowski i wspólnicy sp. j.

Stan na dzień 29.07.2016 r.

Na terenie budowy na ukończeniu są prace związane z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej. Trwa wymiana i uporządkowanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych.