Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na budowie przedszkola 10-oddziałowego modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.

 

LoGoTyP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się w bardzo dynamicznie rozwijającej się części aglomeracji gdańskiej, w południowej części Gdańska. Południowa granica działki sąsiaduje ze zbiornikiem retencyjnym na Potoku Oruńskim, zasilanym od południa przez Potok Kozacki. Od wschodu terytorium stanowią łąki, skupiny drzew, częściowe zalesienia oraz strefy przygotowywane pod przyszłe inwestycje. W części północnej i zachodniej powstają nowe osiedla mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zaplanowana została na północnej części działki, o powierzchni około 1,2 ha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska.

Budynek przedszkola, to obiekt modułowy, składający się z 16 symetrycznych modułów konstrukcyjnych, ustawionych liniowo wzdłuż głównego korytarza, po obu jego stronach. Moduły grupowane po dwa i wyodrębnione zostały w liniowej strukturze obiektu poprzez rozbicie bryły za pomocą stref wejściowych, a także uskoków w płaszczyźnie elewacji. Obiekt zaprojektowano w formie pawilonu przykrytego płaskim dachem, z uskokiem w centralnej jego części, wynoszącym centrale wentylacyjne ponad linię attyk.

Zakres szczegółowy zadania obejmie:
1. Roboty budowlane.
2. Wewnętrzne instalacje elektryczne.
3. Wewnętrzne instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne, instalacja wideodomofonowa, przywoławcza, telewizja dozorowa CCTV, sygnalizacja włamania i napadu, nagłośnienia).
4) Instalację przeciwpożarową: drzwi dymoszczelne, instalacja wodociągowa p.poż.
5) Instalację c.o. ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach; instalacje wentylacji i klimatyzacji.
6) Wyposażenie obiektu w technologię sportowo-zabawową i zaplecza kuchennego zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
7) Zewnętrzne sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć ciepłownicza, zewnętrzna sieć elektroenergetyczna i oświetleniowa, zewnętrzna kanalizacja telekomunikacyjna, instalacja monitoringu zewnętrznego.
8) Oświetlenie terenu.
9) Place zabaw z wyposażeniem.
10) Elementy małej architektury i ogrodzenie.
11) Roboty drogowe, w tym budowa wewnętrznego układu drogowego wraz z miejscami postojowymi, budowa zjazdu na działkę przedszkolną.
12) Przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze telekomunikacyjne.
13) Sieci i przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej.
14) Zieleń - nasadzenia, trawniki, drzewa, pielęgnacja zieleni.
15) Odtworzenie elementów środowiska.
16) Organizacja ruchu na czas budowy i docelowa.

Wykonawca: Ekoinbud Sp. z o.o.
Termin realizacji: lipiec - sierpień 2018
Koszt inwestycji: ok. 13 mln. zł

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - część inwestycyjna
Przedszkola - część bieżąca
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.03.01.00-22-002/18-00 z dnia 15.10.2018 r.

Całkowita wartość Projektu: 2 139 694,68 zł
Koszt kwalifikowalny: 2 139 694,68 zł
Koszt niekwalifikowalny: 0,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 1 818 740,48 zł
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 26.01.2018r. do 30.09.2019r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: 3.1 Edukacja przedszkolna
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: od 26.01.2018r. do 30.09.2019r.

Zdjęcia po zakończeniu realizacji zadania

Jabloniowa


Aktualizacja 24.07.2018 r.

Zakończono prace przy budowie budynku. Trwają czynności polegające na zagospodarowaniu terenu otaczającego przedszkole między innymi na budowie układu drogowego oraz doposażaniu placu zabaw. Trwają pracę związane z zagospodarowaniem zieleni, dodatkowo nasadzane zostają drzewka oraz siana trawa. Procedury odbiorowe planowane są na początek sierpnia br.

 

 

 

 

 

 Aktualizacja 21.06.2018 r.

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku przedszkola. Wykonany został biały montaż. W sali głównej jest układana podłoga oraz prowadzone są przygotowania do montażu ściany mobilnej. Na zewnątrz GPEC wykonuje instalację węzła cieplnego. Równocześnie układana jest kostka i przygotowywanie podbudów do budowy drogi dojazdowej.

 

 

 

 Aktualizacja 8.05.2018 r.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonywana jest m.in. elewacja. Zakończono również makroniwelację terenu oraz montaż stolarki okiennej.

 

 

 Aktualizacja 5.03.2018 r.

Trwają prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku. Równolegle trwa montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej. Wykonawca przystąpił również do makroniwelacji terenu.

 

 
Aktualizacja 30.01.2018 r.

Aktualnie na budowie wykonywane jest pokrycie dachowe wraz z konstrukcją na 2 sekcji budynku przedszkola. Trwają prace przygotowawcze pod płytę fundamentową na 3 sekcji obiektu. Wykonywane są jednocześnie prace wykończeniowe i instalacyjne na sekcji 1 i 2.

 

 

 

Aktualizacja 9.01.2018 r.

Na terenie budowy przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku układana jest pierwsza część płyty fundamentowej. Zaplecze budowy zostało już zorganizowane.

 
Aktualizacja 06.12.2017 r.

Aktualnie wykonawca organizuje zaplecze budowy. Ponadto wykonano już drogę tymczasową do placu budowy i wykop pod budynek przedszkola.

 
Aktualizacja 25.07.2017 r.

O realizację zamówienia ubiegało się 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów uzyskało konsorcjum Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp.k. ;Ekoinbud Sp. z o.o. ;Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o., z Gdańska. Umowa na realizację podpisana została w dniu 14 lipca. W najbliższych dniach przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

Aktualizacja 16.05.2017 r.

9 maja 2017 r. DRMG ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane otwarcie ofert nastąpi 25 maja. Wybrany wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do końca II polowy 2018 r.