Lista ulic planowanych do modernizacji jezdni i chodników w 2021 r. Budżet przewidziany na realizację to 23,8 mln złotych.

 

1.

Modernizacja chodników oraz nawierzchni brukowej jezdni w ul. Pułaskiego

2.

Modernizacja chodników oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Chodkiewicza

3.

Budowa chodnika ul Kolorowa

4.

Modernizacja chodników i jezdni w ul. Pomorskiej

5.

Modernizacja chodników w ul. Przy Torze

6.

Modernizacja istniejących chodników w ul. Równej

7.

Modernizacja chodników ul. Sandomierskiej na odcinku od ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu kolejowego.

8.

Remont chodników w ul. Zaroślak

9.

​Modernizacja chodników i jezdni w ul. Brukowej

10.

Modernizacja chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Nad Jarem - Zakosy

11.

Modernizacja chodników w ul. Zakopiańskiej

12.

Modernizacja chodników oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Falck Polonusa

13.

Przebudowa ulicy Pomorskiej w Gdańsku na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Subisława