Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Wydarzenia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Na ukończeniu są prace montażowe nowych tablic SIP na gdańskich przystankach autobusowych i tramwajowych. W tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie odbiorów 75 tablic.

Od kilku tygodni mieszkańcy i pasażerowie gdańskiej komunikacji mogli zauważyć pojawiające się na niektórych przystankach nowe tablice Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). W tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie odbiorów 75 nowych tablic, które pojawiły się m.in. na przystankach przy Przychodni Morena, Galerii Bałtyckiej, Operze Bałtyckiej, Bramie Wyżynnej czy Szpitalu na Zaspie. Z nowych tablic ucieszą się także pasażerowie korzystający m.in. z przystanków Gospody, Harfowa czy Bażyńskiego.

Wykonawcą robót jest firma GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 8,7 mln złotych. Oprócz samych tablic SIP w zakresie zadania znalazło się także wykonanie niezbędnej instalacji teletechnicznej oraz podłączenie ich do Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR. Dodatkowo firma wykonała aplikację służącą do zarządzania nowymi tablicami, umożliwiającą również podłączenie do niej funkcjonujących już tablic oraz dalszą rozbudowę sieci tablic SIP. W zakresie wykonawcy było  także dostarczenie serwerów.

W przypadku kilku tablic m.in. na ul. Spacerowej, Guderskiego czy Platynowej  z uwagi na warunki przedstawione przez Energę w umowach o dostarczenie sieci elektroenergetycznej (m.in. terminy realizacji), włączenie tablic nastąpi w nieco późniejszym czasie.  Z kolei w okolicy ul. Chłopskiej ze względu na konieczność zwiększenia zakresu projektowego przyłączy do systemu Tristar, 9 tablic na 4 przystankach powstanie wiosną 2023 r. 

Zadanie jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gminy Miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” (GPKM).

Zdjęcie: gdansk.pl

20221214 tablica informacyjna sip 004 949x633

Prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kołobrzeskiej potrwają 2 lata. Dokument opracuje biuro SCHUESSLER-PLAN INŻYNIERZY Sp. z o.o. Wskaże on możliwe warianty trasy.

Zakończyły się roboty drogowe na skrzyżowaniu ul. Nowatorów i Kartuskiej. We wtorek, 6 grudnia na rozbudowanym odcinku ul. Kartuskiej od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu.

Rok mają potrwać prace projektowe nad opracowaniem koncepcji tzw. Zielonej Wyzwolenia w Nowym Porcie. Celem opracowania koncepcji jest przekształcenie ulicy Wyzwolenia w zielony bulwar.

Oruński Park Schopenhauera w przyszłości ma na nowo stać się atrakcyjnym miejscem do spacerów i rekreacji. Pierwszym krokiem ku metamorfozie tego miejsca jest ogłoszony przetarg na opracowanie kwerendy historycznej i koncepcji parku.

W gdańskim Budżecie Obywatelskim nie brakuje ciekawych projektów dotyczących zagospodarowania zieleni na mapie miasta. W najbliższych miesiącach planowane są prace m.in. na Sobótkowej Polanie, w Parku Goszczyńskiego czy w Parku Przemian. Właśnie ruszają przetargi na realizację prac na tych skwerach. 

Park Goszczyńskiego na Siedlcach

Z zielonego skweru przy ul. Goszczyńskiego mało kto obecnie korzysta, ale w najbliższym czasie to się zmieni. Ogłoszono już przetarg na zagospodarowanie parku. Otwarcie ofert planowane jest 5 grudnia.

W ramach prac, które mają potrwać 5 miesięcy od daty podpisania umowy, teren zostanie uporządkowany. Planowane są m.in. rozbiórki pozostałości po dawnych budynkach gospodarczych. Teren głównej polany zostanie wyrównany, na miejscu pojawią się nowe ścieżki spacerowe z ławkami. Przewidziano także budowę palisad i wykonanie nowych trawników.

Park Przemian w dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe

Ruszył także przetarg dotyczący zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Przemian. Ta inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zakresie zadania znalazło się wykonanie dojścia na teren skwerku oraz budowa naturalnego placu zabaw z ławkami. Ponadto przewidziano wykonanie nasadzeń  zieleni i łąki kwietnej. Prace projektowe mają potrwać 24 tygodnie od daty podpisania umowy. Kolejne 10 tygodni przewidziano na roboty. Otwarcie ofert w przetargu planowane jest na 6 grudnia.

Sobótkowa Polana we Wrzeszczu Górnym

W przyszłym tygodniu planowane jest także ogłoszenie  przetargu na zagospodarowanie tzw. Sobótkowej Polany. To miejsce, które  znajduje się w otulinie Parku Jaśkowej Doliny zyska dwa naturalne place zabaw dla starszych i młodszych dzieci. Ponadto na polanie pojawią się ławki, stojaki na rowery i siedziska, a prowadzić do nich będą nowe ścieżki.  Projekt przewiduje również nasadzenia roślinności.  Prace mają potrwać 30 tygodni od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest w połowie grudnia.

Park Goszczynskiego