Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Wydarzenia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

W dniu 12 czerwca 2013 roku w ramach obywatelskiego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Kokoszki, uroczyście wmurowano Kamień Węgielny pod budowę nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej. Spotkanie organizowane przez Referat Komunikacji Społecznej w WPS, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, odbyło się na terenie otwartym i miało formę rodzinnego pikniku, dlatego też cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wśród licznie zgromadzonych gości obecni byli także członkowie Rady Miasta oraz przedstawiciele miejskich jednostek m.in. Straży Miejskiej, ZDiZ czy ZTM. 

 

29 maja 2013 r. w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska uroczyście podpisano dwie umowy na realizację inwestycji prowadzonych w ramach zadania „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku ”. W dwóch niezależnie przeprowadzonych postępowaniach przetargowych najtańszą ofertę złożyła firma „WPRD GRAVEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku, wygrywając tym samym przetargi na realizację wszystkich inwestycji prowadzonych w ramach wyż. wym. zadania

 

 

W dniu 14 maja 2013 r. pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska a firmą „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. z Gdańska zawarta została umowa na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku w zakresie „Przebudowy ulicy Świętokrzyskiej”.

 

17 kwietnia w sali Domu Parafialnego przy ul. Myśliwskiej odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań informacyjnych zorganizowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na „Budowę ulicy Nowej Bulońskiej Północnej”– firmę Europrojekt Gdańsk S.A. oraz tutejszą Dyrekcję. Spotkanie miało charakter informacyjno- konsultacyjny i trzeba przyznać cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców, na sali zgromadziło się około 120 osób. Prowadzący Pan Marcin Nietupski - główny projektant firmy Europrojekt wspólnie
z Dyrektorem DRMG Włodzimierzem Bartosiewiczem przedstawili koncepcję programowo przestrzenną projektowanej drogi. Dzięki multimedialnej prezentacji uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z opracowywanym projektem, poznać przebieg planowanej trasy oraz trudności jakie mogą wyniknąć podczas realizacji zadania. Po zakończeniu prezentacji przybyli na spotkanie mieszkańcy przedstawili swoje uwagi i pytania dotyczące koncepcji. Przez najbliższe dwa tygodnie 
(do dnia 6 maja) zainteresowani mogą również zgłaszać swoje uwagi dotyczące planowanej inwestycji do siedziby DRMG oraz do Wykonawcy projektu firmy Europrojekt Gdańsk S.A. 

Dnia 15 kwietnia 2013 roku w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zawarta została umowa na realizację zadania obejmującego: „Przebudowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellońskiej w Gdańsku.”Z ramienia Wykonawcy umowę podpisał Członek Zarządu firmy –Gardenia Sport Sp. z o.o. -Pan Marcin Bernat, natomiast w imieniu DRMG dokument podpisał Dyrektor Włodzimierz Bartosiewicz.Tego dnia odbyło się również przekazanie Wykonawcy placu budowy.

 

10 kwietnia 2013 roku Dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz z Dyrektorem Zespołu Projektów firmy SKANSKA S.A. - Pawłem Pińskim podpisali umowę na budowę dwóch nowych dróg rowerowych tj.: drogi rowerowej wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallera do ul.Reja w Gdańsku oraz drogi rowerowej wzdłuż al.Jana Pawła II – na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka. Zadania są realizowane w ramach projektu pn: "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"