W czwartek 11 października uroczyście oddano do użytku zmodernizowane boiska przy Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV 8.


Kosztem ok. 698 tys. zł. zmodernizowano na poliuretanowe, nawierzchnie boisk: wielofunkcyjnego i do siatkówki oraz bieżnie do biegu 60m i skocznie w dal z rozbiegiem. Zamontowano również oświetlenie, piłkochwyty i wykonano chodniki wzdłuż północnej części boiska oraz wyremontowano drogę dojazdową. Boiska wyposażono w sprzęt sportowy i elementy małej architektury jak: ławki, kosze, stojaki do rowerów oraz zagospodarowano teren otaczający wykonując trawniki i sadząc żywopłot.
W uroczystości wzięli udział :

 

-Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz ,
-Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdańska Regina Białousów 
-Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 
-Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska Wojciech Błaszkowski 
-Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Włodzimierz Bartosiewicz ,
nauczyciele i uczniowie szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.
Na zakończenie uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny.