Dnia 06 grudnia 2012 r. w Żłobku nr 3 „Złota Rybka” przy ul. Chałubińskiego 20, odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji wręczenia tytułu „Opiekunki Roku 2012”.

Tego dnia w żłobku utworzona została również nowa grupa dla 12 maluszków. Zapewnienie opieki kolejnym dzieciom, w tym co najmniej jednemu dziecku niepełnosprawnemu, możliwe było dzięki modernizacji placówki współfinansowanej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2012”. W ramach środków pochodzących z dotacji wyremontowano i przystosowano na potrzeby nowej grupy pomieszczenia po pralni, tworząc kolorową i przyjazną przestrzeń. Wśród licznie zgromadzonych gości w uroczystości udział wzięła Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska oraz Dyrektor Gdańskiego Zarządu Żłobków Krystyna Konieczny. Na spotkaniu obecny był również Dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz oraz inspektor nadzorujący modernizację żłobka p. Jerzy Fijołek.