Powstaną dwa kolejne żłobki dla 192 maluszków, podobne w swym wyglądzie do wybudowanego w 2014 r. żłobka przy ul. Królewskie Wzgórze. Jeden z nich stanie na terenie zlokalizowanym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ulicy Olsztyńskiej na Zaspie, drugi w dzielnicy Gdańsk – Chełm przy ul. Rogalińskiej.

Umowy na realizacje inwestycji w imieniu DRMG podpisał Dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz, a w imieniu Wykonawcy – Lider konsorcjum Pan Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu firmy EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska. Zakończenie realizacji tych dwóch inwestycji planowane jest na połowę listopada 2015 roku. Inwestycja w całości finansowana będzie z budżetu Miasta Gdańska.