Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Wraz z początkiem wakacji w wielu szkołach i przedszkolach rozpoczęły się remonty. Część z nich to prace związane z remontami elewacji, wymianą okien, odwodnieniem czy izolacją. W niektórych placówkach prowadzone są drobniejsze prace jak remonty toalet, malowanie ścian i doposażanie sal. Wydatki zaplanowane na inwestycje w szkołach i przedszkolach to prawie 56 mln zł.

W sumie remonty obejmą prawie 38 gdańskich szkół i przedszkoli. Dodatkowo kończy się budowa szkoły na ulicy Wodnika, a koszt tej inwestycji to 22 mln zł. Wraz z nowym rokiem szkolnym uczennice i uczniowie będą mogli korzystać także z nowej szkoły przy ulicy Kolorowej.

W czwartek, 29 czerwca podczas konferencji prasowej, o szczegółach dotyczących wakacyjnych prac mówili: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Anna Mańkowska, zastępca dyrektora DRMG, Bogumiła Bieniasz, p.o. zastępcy dyrektora ds. strategii i organizacji oświaty, Anna Golędzinowska, radna Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska, Andrzej Kowalczys, przewodniczący komisji edukacji w Radzie Miasta Gdańska i Andrzej Stelmasiewicz, Radny Wszystko dla Gdańska.

- Niespełna tydzień temu, pożegnaliśmy na wakacje niemal 90 000 gdańskich uczennic i uczniów. Ale ten czas to nie tylko intensywna rekrutacja, czy zmiany w szkołach, ale także remonty, naprawy i poprawki w 39 placówkach. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa numer 15. Pod koniec czerwca rozpoczął się tu remont polegający na wymianie wszystkich 100 okien drewnianych, historycznych, wymagających oczywiście uzgodnień konserwatorskich. W ramach modernizacji wymieniona zostanie także instalacja, a szkoła zyska nową elewację - mówiła podczas konferencji prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - W 22 szkołach odbędą się większe remonty, które pochłoną ponad 55 milionów. W 17 placówkach, za kwotę niemal miliona złotych, odbędą się remonty polegające na drobniejszych pracach.

- Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że stoimy pod perełką architektoniczną, ale również obiektem szalenie trudnym. Jest to jeden z najstarszych obiektów edukacyjnych w Gdańsku, jedna z pierwszych szkół otwartych jeszcze wiosną 1945 roku - podkreśliła Anna Golędzinowska, radna miasta KO. -  Zabiegaliśmy o remont tej szkoły, więc tym bardziej cieszy, że pomimo trudów przy uzgodnieniach i załatwianiu fachowców, nie porzucono jej ratowania. Aby zachować detale i walory zabytkowe, współpracują tutaj specjaliści z całej Polski. Jest to doskonała wiadomość dla społeczności lokalnej, bo będziemy mieli nowoczesną szkołę z zachowanymi walorami kulturowymi.

Z roku na rok daje się zauważyć rosnące nakłady na edukację w Gdańsku, a przy tym większy udział procentowy samorządu w finansowaniu zadań oświatowych w stosunku do otrzymywanej subwencji. Staje się to coraz większym wyzwaniem dla władz lokalnych. Od 2022 roku subwencja rządowa nie pokrywa nawet 50% wydatków łącznych. W ubiegłym roku miasto wydało łącznie 1 mld 386 mln, z czego z budżetu centralnego otrzymało 689,3 mln. W tym roku planowany wydatek to 1 mld 577 mln, subwencja wyniosła tylko 717,8 mln. 

Remonty

- Remonty przeprowadzane w placówkach oświatowych prowadzone są w ramach kilku programów. Jednych z nich jest termomodernizacja budynków, której głównym celem jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i energię elektryczną, czyli zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Co ważne, to także ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czyli realizacja jednego z celów strategicznych Gdańska oraz celów zrównoważonego rozwoju. Kolejnym z programów jest modernizacja placówek oświatowych. To większe prace, które przeprowadzamy w szkołach, przedszkolach i żłobkach, polegające głównie na wymianie okien, przebudowie węzłów żywienia czy remontów elewacji lub dachów - mówiła Anna Mańkowska, dyrektor DRMG. - Nie zapominamy także o osobach z niepełnosprawnościami oraz wymagających specjalnych potrzeb. W ramach programu „Dostępna szkoła” likwidujemy bariery z zakresu dostępności architektonicznej i umożliwiamy swobodne poruszanie się po tych obiektach. Modernizujemy również sale warsztatowe, aby uczniowie z potrzebami mogli szkolić się w takich zawodach jak introligator, pomoc kuchenna czy sprzedawca.

Remonty w gdańskich szkołach i przedszkolach wykonywane są w ramach różnych programów:

TERMOMODERNIZACJE

 • Przedszkole nr 4 - wymiana dachówki, oczyszczenie i wyrównanie ścian, wymiana okien, wykonanie napraw spękań ścian, renowacja schodów, koszt: ok. 3 mln zł
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - kompleksowa termomodernizacja m.in. docieplenie ścian, izolacja, elewacja, przebudowa dachu, wymiana okien i grzejników, modernizacja instalacji c.o i wodociągowej, remont sanitariatów, przebudowa systemu wentylacji w Sali gimnastycznej, koszt: ok. 7,5 mln zł
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - kompleksowa termomodernizacja m.in. docieplenie ścian, izolacja, elewacja, przebudowa dachu, wymiana okien i grzejników, modernizacja instalacji c.o i wodociągowej, remont sanitariatów, przebudowa basenu wraz z zapleczem, koszt: ok. 45 mln zł
 • Szkoła Podstawowa nr 56 - docieplenie ścian, izolacja, elewacja, remont tarasu, koszt: 5,8 mln
 • Szkoła Podstawowa nr 81 - modernizacja sanitariatów segmentu sportowego, wymiana instalacji hydrantowej, wymiana posadzek w kilku salach lekcyjnych, koszt: ok. 14 mln zł 
 • Państwowa Szkoła Muzyczna - wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej i termicznej z tynkowaniem i  malowaniem, wykonanie hydroizolacji poziomej ścian wewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej tarasów, docieplenie stropodachu, wymiana rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem nowych wpustów do kanalizacji deszczowej z instalacją czyszczaków rur spustowych, wymiana nawierzchni schodów przylegających do elewacji wraz z remontem balustrad i murków, koszt: ok. 3,4 mln

PROGRAM MODERNIZACJI PLACÓWEK

 • Przedszkole nr 15 - modernizacja pomieszczenia kotłowni w celu przyłączenia budynku do GPEC, koszt: ponad 105 tys. zł
 • Przedszkole nr 32 - przebudowa węzła żywienia wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz częściowym remontem elewacji, koszt: ok. 2,5 mln
 • Przedszkole  57 przy ul. Kołobrzeskiej -  dostosowanie budynku przedszkola nr 57 do przepisów ppoż. – termin październik 2023 r. Koszt: ok. 642 tys. zł
 • Przedszkole nr 66 - przebudowa węzła żywienia, ppoż., koszt: 2,3 mln zł
 • Szkoła Podstawowa nr 6 - odwodnienie terenu przy wejściu do budynku auli, koszt: ok. 80 tys. zł
 • Szkoła Podstawowa nr 15 - odnowienie elewacji wraz z wymianą okien, koszt: ok. 2,1 mln zł
 • Szkoła Podstawowa nr 46 - przebudowa węzła żywienia wraz z izolacją ścian fundamentowych, przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego, koszt: 2,5 mln zł
 • Szkoła Podstawowa nr 52 przy  Kościuszki – naprawa tynków wewnętrznych stropów w szkole – jesteśmy po otwarciu ofert, umowy mieszczą się w budżecie. Termin: 16 tygodni od daty podpisania umowy
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy - dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż., koszt: ok. 293 tys. zł
 • Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych - przystosowanie do przepisów ppoż., koszt: ok. 80 tys. zł
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - dostosowanie budynku do przepisów ppoż., remont dachów, koszt: ok. 4,2 mln zł
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 1 - rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkoły, koszt: ponad 84 tys. zł
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 2 - przebudowa pomieszczeń wraz z dostosowaniem do potrzeb edukacyjnych, koszt: ok. 3,3 mln zł 

DOSTĘPNA SZKOŁA

 • Szkoła Podstawowa Specjalna 37 - remont węzła sanitarnego na I piętrze w celu dostosowania pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością, remont 3 pomieszczeń do nauki, remont świetlicy szkolnej, koszt: ok. 1,3 mln
 • Szkoła Podstawowa nr 85 - przebudowa pochylni prowadzącej do wejścia głównego, dostosowanie jednego z wejść do budynku do standardów zgodnych z założeniami modelu Dostępnej Szkoły, wielobranżowa przebudowa węzła sanitarnego oraz zaplecza szatniowego z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, koszt: ok. 1 mln zł

Dodatkowo w 17 placówkach prowadzone będą mniejsze prace remontowe.

 • Przedszkole nr 5 - cekolowanie i malowanie kuchni i korytarzy, koszt: 30 400 zł 
 • Przedszkole nr 14 - modernizacja drzwi balkonowych, remont łazienek, koszt: 49 800 zł 
 • Przedszkole nr 81 - malowanie, rolety, koszt: 28 460 zł 
 • Zespół Przedszkolny nr 2 - remont, koszt: 73 094 zł 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - dostosowanie szkoły do przyjęcia nowej grupy dzieci, koszt: 36 000 zł 
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - przeniesienie gabinetu pielęgniarki szkolnej z trzeciego piętra na parter budynku szkolnego, dostosowanie sal do potrzeb pracowni "Laboratoria Przyszłości", remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy szkolnej, przeniesienie świetlicy do budynku głównego, koszt: 102 000 zł 
 • Szkoła Podstawowa nr 27 - dostosowanie sali do potrzeb nauczania wczesnoszkolnego, koszt: 19 460 zł 
 • Szkoła Podstawowa nr 50 - zakup drzwi wraz z montażem 9 sztuk, koszt: 26 228 zł 
 • Szkoła Podstawowa nr 62 - remont dwóch sal edukacji wczesnoszkolnej, koszt: 36 000 zł 
 • Liceum Ogólnokształcące nr 5 - remont łazienki, koszt: 30 000 zł 
 • Liceum Ogólnokształcące nr 8 - remont pomieszczenia i dostosowanie go do zajęć, koszt: 106 518 zł 
 • Liceum Ogólnokształcące nr 10 - podział jednej sali lekcyjnej na dwie mniejsze, koszt: 48 187 zł 
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących - wykonanie bariery przeciwwilgociowej, osuszanie, remont pomieszczeń, koszt: 116 940 zł 
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - remont toalet i malowanie sal, koszt: 29 080 zł 
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 - remont i doposażenie sali multimedialnej, koszt: 46 000 zł 
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 - wymiana posadzki i malowanie pracowni praktycznej nauki zawodu na ul. Sobieskiego, koszt: 40 000 zł 
 • Zespół Szkół Kreowania Wizerunku - wyposażenie i remont pracowni fryzjerskiej, koszt: 55 000 zł 

Dostępna Szkoła

Wydatki na dostosowanie kształcenia i opieki dzieci z niepełnosprawnościami stanowią 1/6 otrzymywanej subwencji i wynosiły w 2022 roku 102 mln złotych. Nie są to jednak wydatki na dostosowanie infrastruktury oświatowej czy wyposażenia. Przekazywana subwencja na kształcenie specjalne nie pokrywa wydatków samorządowych na te cele.

- Jesteśmy zaangażowani w kwestię kształcenia dzieci i młodzieży, którzy wymagają szczególnych potrzeb edukacyjnych. Przykładowo, w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 przy ulicy Batorego, rozpoczęliśmy proces inwestycyjny, który będzie kontynuowany w 2024 roku. Jest to remont warsztatów szkolnych, w których dzieci i młodzież będą mogli rozwijać swoje pasje. Koszt całej inwestycji to blisko 3 miliony złotych. Niestety, subwencje rządowe na oświatę i wychowanie nie pokrywają nawet połowy zapotrzebowania edukacyjnego w mieście. Nie można też z nich skorzystać w przypadku remontów czy doposażenia wnętrz - mówił radny Andrzej Kowalczys.

Sposób na oszczędzanie

Gdańsk wykorzystuje dobre praktyki, przeprowadzając wspólne Zamówienia Publiczne dla wszystkich jednostek budżetowych np. na zakup mebli i wyposażenia, komputerów, sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych, co pozwala na oszczędności środków finansowych. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe stanowią podstawowe źródło finansowania pozostałych niezbędnych wydatków np. zakupu środków czystości czy artykułów papierniczych. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostek oświatowych m.in. energia i gaz ponoszone są bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a nie z subwencji.

 • Była już mowa o pieniądzach, ale o tym niestety należy ciągle mówić. Z jednej strony władza centralna zmusza samorządy do wydawania coraz większej części ich budżetów na cele edukacyjne, ale z drugiej strony te samorządy, a na pewno Gdański, starają się, jak mogą, żeby zaspokoić jak najwięcej potrzeb, wydając jak najmniej pieniędzy. Stąd już kilka lat temu pojawiła się wspólna księgowość dla wszystkich gdańskich szkół, co zmniejsza koszty bieżące. Miasto ciągle optymalizuje też koszty, ogłaszając przetargi na remonty w poszczególnych placówkach. Często jest to jeden przetarg na kilka placówek, bo zwiększając przedmiot zamówienia, ma się większe szanse na obniżenie kosztów. Chciałbym, żeby było to zauważone, że władza lokalna niezwykle priorytetowo traktuje edukację na każdym jej etapie, jednocześnie wkładając wiele wysiłków, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców także w innych obszarach.

wakacyjne remonty w szkolach i przedszkolach 1