Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zmiany w organizacji ruchu na ul. Jaśkowa Dolina – 29.04

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

W sobotę, 29 kwietnia w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Jaśkowa Dolina. Zmiany będą obowiązywały co najmniej do końca lipca.

Na wysokości budowanego zbiornika na ul. Jaśkowa Dolina obowiązywał będzie ruch wahadłowy wyłącznie dla autobusów i ciężarówek obsługujących budowy.  Sterowanie ruchem odbywać się będzie za pomocą sygnalizatora.  Sugerowany objazd dla aut osobowych będzie poprowadzony ul. Migowską, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.  Projekt tymczasowej organizacji ruchu przewiduje  również wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na chodnikach po obu stronach jezdni ul. Migowskiej.    Co ważne, w godzinach 22.00-6.00 rano z wahadła na Jaśkowej Dolinie korzystać będą mogły także samochody osobowe. 

Zmiany w organizacji ruchu podyktowane są koniecznością realizacji zakresu robót związanych z przebudową sieci podziemnych, które znajdują się pod jezdnią.

Zakres prac koniecznych do zrealizowania w ramach robót:

- Przebudowa odcinka wodociągu

- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej

- Budowa przelewu burzowego pod ulicą Jaśkowa Dolina przy zachodniej części zbiornika z rozdziałem na część istniejącą i część kierowaną do zbiornika

- Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej

- Budowa studni włączeniowej w ulicy Jaśkowa Dolina

- Odtworzenie ciągu rowerowo – pieszego na całej dł. zbiornika, odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni po robotach sieciowych wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni w ul. Jaśkowa Dolina.

Zbiornik Jaśkowa Dolina będzie miał pojemność 9261 m3. Założeniem budowy zbiornika jest zretencjonowanie i odprowadzenie wody z opadów nawalnych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Obiekt będzie zlokalizowany w obszarze potoku Jaśkowego. Otoczenie zbiornika będzie spełniało funkcję rekreacyjną. Zostanie wykonany pomost widokowy na brzegu południowym, którego krawędź wchodzić będzie nad lustro wody. Na brzegu północnym powstanie cypel, na którym wykonana zostanie drewniana altana oraz ławki parkowe. Wykonawcą prac jest  konsorcjum firm, którego liderem jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „BIMEL” Sp. z o.o.

Przebudowa skrzyżowania ulic Jaśkowa Dolina i Matuszewskiego

Równolegle z pracami na ul. Jaśkowa Dolina przy budowie zbiornika retencyjnego toczyć się będzie przebudowa skrzyżowania Jaśkowej Doliny i ul. Matuszewskiego realizowana przez prywatnego inwestora w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych i nadzorowana przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.  Początek robót zaplanowano na 8 maja. 

Przebudowa obejmie wyznaczenie na ul. Jaśkowa Dolina osobnych pasów do skrętu na teren powstającego osiedla mieszkaniowego. Prace obejmą m.in. wykonanie wysp segregujących ruch, przebudowę chodników oraz drogi dla rowerów, a także zatok autobusowych. Na jezdni Jaśkowej Doliny w obrębie skrzyżowania z ul. Matuszewskiego ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna.

Przeprowadzenie prac nie wpłynie na zmienioną organizację ruchu na ul. Jaśkowa Dolina. Dojazd do ul. Matuszewskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Piecewskiej. Wykonawca prac zapewni dojazd do poszczególnych posesji w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Jaśkowa Dolina oraz Matuszewskiego. Konsolidacja prac realizowanych przez miasto oraz przez inwestora prywatnego w jednym terminie, pozwoli czasowo maksymalnie ograniczyć utrudnienia w ruchu drogowym. 

Ruch w ciągu dnia:

Jaskowa Dolina dzien

Ruch nocą:

Jaskowa Dolina ruch noca