Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Jaśkowa Dolina – będą zmiany w organizacji ruchu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

W piątek, 21 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców ul. Migowskiej, na którym przedstawiono planowane rozwiązanie zmian w ruchu na ul. Jaśkowa Dolina i ul. Migowskiej. Główne założenia planowanych na 29 kwietnia zmian to rezygnacja z ruchu autobusów i ciężarówek na ul. Migowskiej i uspokojenie ruchu w nocy, bowiem w godzinach 22.00-6.00 rano auta osobowe będą mogły korzystać z wahadła na ul. Jaśkowa Dolina. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców planowane są badania drgań. Temat ten był poruszany również na wcześniejszych spotkaniach, a planowane rozwiązanie jest wynikiem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców ul. Migowskiej, a możliwościami ze strony miasta.

W spotkaniu z mieszkańcami ul. Migowskiej, które odbyło się 21 kwietnia wziął udział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Prezydent Piotr Grzelak poinformował, że 29 kwietnia zmieni się organizacja ruchu na ulicach Jaśkowa Dolina i Migowskiej oraz zgodnie z głównym postulatem mieszkańców ruch autobusowy i ciężarowy nie zostanie wprowadzony na ul. Migowską. Na poprzednich spotkaniach mieszkańcy wskazywali, że  obawiają się drgań powodowanych przez samochody o dużym tonażu. Te uwagi zostały uwzględnione w pracach nad przygotowaniem wariantów tymczasowej organizacji ruchu. Ponadto, wsłuchując się w sugestie zainteresowanych osób, zlecone zostaną badania drgań zarówno przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i jak i w trakcie jej obowiązywania.

Na spotkaniu podkreślono, że decyzja dotycząca wariantu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu została poprzedzona analizami ruchu i przepustowości, jak i kilkoma spotkaniami z  mieszkańcami.  Wybierając wariant tymczasowej organizacji ruchu uwzględniono część postulatów mieszkańców ul. Migowskiej oraz wzięto pod uwagę interesy wszystkich mieszkańców Gdańska. Podczas ostatnich tygodni brano pod uwagę różne warianty i kompromisowa opcja, która została przedstawiona mieszkańcom jest tą, która zdaniem specjalistów zapewni płynność jazdy i uwzględni większość ich oczekiwań.

W  sobotę, 29 kwietnia zostanie zmieniona organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na ul. Migowskiej. Na wysokości budowanego zbiornika obowiązywał będzie ruch wahadłowy wyłącznie dla autobusów. Kierowcy aut osobowych będą poruszali się w dwóch kierunkach po ul. Migowskiej.  Na tej ulicy  nie przewiduje się, że wprowadzenia ruchu autobusów i ciężarówek. Projekt tymczasowej organizacji ruchu przewiduje  również wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na chodnikach po obu stronach jezdni.  Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca lipca.

- Zgodnie z postulatami mieszkańców, ruch aut będzie monitorowany przez przedstawicieli policji i Straży Miejskiej oraz inwestora.  Co ważne, w godzinach 22.00-6.00 rano na Jaśkowej Dolinie będzie odbywał się ruch aut osobowych na wahadle, sterowany sygnalizacją. To rozwiązanie pozwoli uspokoić ruch w nocy na ul. Migowskiej, co było jednym z postulatów mieszkańców  - mówiła Agata Lewandowska, Miejski Inżynier Ruchu.

Ponadto na spotkaniu, 21 kwietnia przedstawiono informacje na temat planowanego remontu ul. Migowskiej.

- Zgodnie z deklaracjami z wcześniejszych spotkań przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu modernizacji ul. Migowskiej. Ta inwestycja w przyszłości znacznie poprawi stan drogi – poinformowała Katarzyna Jaskuła, zastępca dyrektora z ramienia DRMG.

Zmiany w organizacji ruchu podyktowane są koniecznością realizacji zakresu robót związanych z przebudową sieci podziemnych, które znajdują się pod jezdnią. Szczegóły związane z kursowaniem komunikacji miejskie zostaną przesłane w osobnym komunikacie.