Zbiornik Subisława przy ul. Pomorskiej zwiększy swoją retencję, a mieszkańcy zyskają odnowione ścieżki spacerowe. W środę, 31 sierpnia poznaliśmy oferty w przetargu na przebudowę zbiornika. Wpłynęło 5 ofert, które są obecnie analizowane.

Przebudowa zbiornika Subisława nr 4  na Potoku Oliwskim zwiększy możliwości retencyjne istniejącego zbiornika. Po zakończeniu prac, które mają potrwać 38 tygodni od daty podpisania umowy, stała pojemność powodziowa akwenu zwiększy się z 8260 m3 do 23 763 m3, co uchroni pobliskie tereny przed zalaniem.

W zakresie zadania znalazła się przebudowa budowli funkcjonalnie związanej ze zbiornikiem. Ponadto odpływ wody poprowadzony będzie  nieczynnym obecnie, historycznym kanałem Młynówki. Kanał ten będzie wspomagał odprowadzenie wód do Potoku Oliwskiego. Sam potok także zostanie uregulowany.

Jednym z elementów inwestycji będzie także przebudowa zapory czołowej zbiornika i wzmocnienie pionowych umocnień i skarpy wokół zbiornika.  W ramach inwestycji wyremontowane zostaną parkowe ścieżki, z uwzględnieniem dojazdu technicznego dla służb komunalnych.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 12 400 675 zł. Wpłynęło pięć ofert, które są obecnie analizowane:

  1. Pros Poland Sp. z o. o – 9 471 000 zł
  2. ETP S.A. – 12 168 142, 27 zł
  3. Strabag Sp. z o.o – 9 424 660, 30 zł
  4. Poleko Budownictwo Sp. z o.o – 16 944 528, 53 zł
  5. Meliorex Sp. z o.o – 14 978 587, 05 zł.

Realizacja inwestycji ma potrwać 38 tygodni od daty podpisania umowy.