Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Nowe oblicze Kielnieńskiej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Ulica Kielnieńska przejdzie metamorfozę, na tę informację czeka wielu mieszkańców dzielnicy Osowa. Ponadto powstanie ul. Nowa Koziorożca, która będzie miała charakter zielonego bulwaru. Właśnie wszczęto procedury przetargowe.

- To będzie największa inwestycja drogowa realizowana w Gdańsku – podkreślił podczas konferencji prasowej Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. - Jest to jedna z inwestycji, która musi powstać w celu należytej obsługi i funkcjonowania całego układu komunikacyjnego wokół dzielnicy Osowa, szczególnie z w związku z realizowanym węzłem Chwaszczyno, budową trasy S6 i obwodnicy południowej. Wartość inwestycji to ponad 90 milionów złotych. To są łącznie 3 kilometry dróg, z czego pół kilometra to Nowa Koziorożca. Przebudowa, oprócz samego korpusu jezdni, będzie obejmować także chodniki, zieleń, trasy rowerowe, trasę serwisową wzdłuż odcinka ulicy Kielnieńskiej obsługującej całą zabudowę wokół tej ulicy.


Ulica Kielnieńska i tzw. ul. Nowa Koziorożca mają stać się wizytówką Osowy. Rozpoczęły się już procedury przetargowe na kompleksową przebudowę ul. Kielnieńskiej i budowę tzw. ul. Nowej Koziorożca. Główna arteria zostanie przebudowana na odcinku od ul. Drawskiej do pętli autobusowej przy Obwodnicy Trójmiasta. Wzdłuż ulicy zaprojektowano drogi rowerowe i chodniki, a także drogę serwisową, która będzie służyła jako dojazd do przyległych nieruchomości.
Ponadto w ramach inwestycji powstanie ok. 500-metrowy odcinek „ul. Nowej Koziorożca”, przyjmie on charakter zielonego bulwaru z ogrodami deszczowymi. Wzdłuż ulicy planowane są nasadzenia drzew i rabat kwiatowych, a także utworzenie łąk kwietnych. Wzdłuż ulicy wybudowany zostanie chodnik, a także ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym.
W zakresie zadania znalazła się także m.in. budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej.


- Podpisanie umowy na prace powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września. Zaplanowany czas realizacji robót budowlanych to 114 tygodni, co daje 26 miesięcy – powiedział Karol Kalinowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Następnie będziemy mieli procedurę odbiorów, formalnego dopuszczenia ruchu i pozwolenia na użytkowanie. Ważne jest, to co będzie widoczne jako produkt finalny, czyli ścieżki, drogi, zieleń, ale tak naprawdę, to jest tylko mały wycinek. Ta inwestycja wiąże się z bardzo dużą przebudową. Szczególnie mówimy tutaj o uregulowaniu gospodarki wodnej, deszczowej. Chciałbym zapewnić też, że każda posesja, która do tej pory miała dojazd, finalnie będzie również miała taki dojazd. W trakcie robót oczywiście pojawią się utrudnienia, za co chciałbym serdecznie przeprosić mieszkańców.


Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu z programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie z Polskiego Ładu do robót budowlanych wynosi 80,7 mln zł, co stanowi 95 % koszów prac.


- Chciałoby się powiedzieć "wreszcie" bo to jest wieloletnia praca. Wielkie podziękowania składam przede wszystkim Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydziałowi Programów Inwestycyjnych i prezydentowi Aleksandrowiczowi, bo rzeczywiście było to dobrych parę lat projektowania – powiedział na wstępie Jan Perucki, radny KO. - Najważniejsza, strategiczna inwestycja z perspektywy gdańskiej dzielnicy Osowej. Cieszymy się, bo faktycznie 21 wiek ujrzymy na ulicy Kielnieńskiej. Realizacja fantastycznej ulicy Nowej Koziorożca, meandrującej, powodującej, że samochody faktycznie spowolnią, że piesi i rowerzyści, ten pięknie zaprojektowany bulwar, będą często wykorzystywać do rekreacji. Jako radni Koalicji Obywatelskiej deklarujemy pełne wsparcie dla tej inwestycji.


- Warto podkreślić, że to epokowa zmiana dla tej dzielnicy. Ulica Kielnieńska od blisko 30 lat czeka na remonty – podkreślił Karol Ważny, radny Koalicji Obywatelskiej. - Ta inwestycja zdecydowanie zmieni oblicze Osowej i zaskutkuje poprawą bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Powstaną też dwa ronda, które polepszą przepustowość dróg. Bardzo dziękujemy za tę inwestycję i czekamy na jej efekty.


- Dzisiaj jest szczęśliwy dzień i wszyscy się cieszą, że dotychczasowe nadzieje zaczynają stawać się faktami – dodał Andrzej Stelmasiewicz, radny Wszystko dla Gdańska. - Inwestycja realizowana jest w Osowej i głównymi odbiorcami są mieszkańcy tej dzielnicy. Niemniej istotni są jednak mieszkańcy całego Gdańska i jego goście, bo znaczenie tej inwestycji jest daleko ponad dzielnicą, a zbliżające się zmiany niosą za sobą wiele pozytywnych aspektów dla każdego.


Spotkani z mieszkańcami dzielnicy


We wtorek, 19 kwietnia, odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy, na którym przestawiono szczegóły inwestycji, jej finansowania i przebiegu oraz wstępne informacje o organizacji ruchu podczas budowy.

- Przed przystąpieniem do Polskiego Ładu, tę inwestycję planowaliśmy realizować etapami, środki w budżecie miasta pozwalały w najbliższych latach uruchomić odcinek od pętli autobusowej przy obwodnicy do skrzyżowania z ulicą Nową Koziorożca. Szczęśliwie przygotowaliśmy projekt i pozwolenia na przebudowę całego odcinka ulicy Kielnieńskiej, od pętli autobusowej do ul. Drawskiej, dzięki temu mogliśmy zgłosić akces do Polskiego Ładu na całą inwestycję i udało nam się pozyskać środki, o które zabiegaliśmy – powiedział Alan Aleksandrowicz podczas spotkania. – Chcemy blisko współpracować z radnymi miejskimi i dzielnicowymi oraz oczywiście z Państwem. Mamy świadomość, że na bieżąco będziemy musieli rozwiązywać różne problemy, być może wprowadzać korekty, stąd ten kontakt z mieszkańcami będzie kluczowy.


W związku z dużym zainteresowaniem przebudową ulicy, przystankami autobusowymi, miejscami postojowymi, przejściami dla pieszych oraz dojazdami do poszczególnych posesji, planowane są spotkania bezpośrednie z mieszkańcami. Podczas poniedziałkowego spotkania zebrane zostały już pierwsze szczegółowe pytania.