28 października podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji Mostu Siennickiego. Prace nad projektem potrwają 12 miesięcy.

W ostatnich latach stan Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą uległ pogorszeniu, dlatego też konieczna jest modernizacja obiektu. Przebudowa ma nie tylko zwiększyć nośność mostu  i zmniejszyć koszty eksploatacji przeprawy, ale także poprawić bezpieczeństwo i sprawność ruchu na obiekcie. Pierwszym krokiem w tym celu będzie opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt Mostu Siennickiego w 12 miesięcy

Umowę na opracowanie projektu podpisano z firmą TRAB. MOSTY Projektowanie. Nadzory. Zbigniew Bartnikowski. Koszt opracowania to ponad 258 tys. złotych. Prace projektowe potrwają 12 miesięcy.

Dokumentacja powstanie na bazie koncepcji, która wcześniej została zlecona przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wariant wybrany do dalszego opracowania opiera się na założeniu budowy nowych przęseł i przyczółków Mostu Siennickiego.

Biuro projektowe przeprowadzi także badania geologiczne i geotechniczne oraz inwentaryzację obiektu. Niezbędne będzie sprawdzenie nośności fundamentów, przyczółków oraz ustroju nośnego w kontekście możliwości wykorzystania ich podczas planowanej przebudowy. Oprócz opracowania pełnej dokumentacji projektowej, biuro projektowe pozyska także wszelkie niezbędne zgody konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Most Siennicki został oddany do użytku w 1912 r. jako most zwodzony, zastępując przeprawy promowe, które funkcjonowały w tym miejscu do momentu wybudowania obiektu. Od 1947 roku funkcjonuje jako most stały. Z uwagi na zły stan pod koniec lat 80. obiekt został rozebrany i wybudowany na nowo.

Plany dotyczące innych mostów

Most Siennicki nie jest jedynym obiektem planowanym do przebudowy. W ostatnich dniach  poznaliśmy oferty w przetargu na dokumentację projektową mostu na ul. Osiedle i ul. Opłotki. Planowana jest także przebudowa mostu w ciągu ul. Litewskiej. Umowa na projekt została podpisana w drugiej połowie września z Zakładem Usług Mostowych WIK Sp. z o.o. i opiewa na niecałe 235 tys. złotych. Projekt ma być gotowy we wrześniu 2022 r.

Zakład Usług Mostowych opracuje także projekt przebudowy mostu na ul. Zawodników. Koszt projektu to niecałe 199 tys. złotych. Dokumentacja będzie gotowa w październiku 2022 r.

W planach jest również opracowanie projektu obiektu nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą Europrojekt Gdańsk S.A, która przygotuje dokumentację w 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  Koszt opracowania wyniesie niecałe 244 tys. złotych.

Trwają także przygotowania do ogłoszenia przetargu dotyczącego opracowania projektu modernizacji mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą wraz z modernizacją chodników i nawierzchni jezdni w ul. Toruńskiej.

Wszystkie wspomniane zadania są elementami programu „Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych w Gdańsku”.

most siennicki 1