Ogłoszono  przetarg na modernizację al. Hallera. Prace prowadzone będą na jezdni w kierunku Węzła Kliniczna i mają potrwać niecałe 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kolejny fragment al. Hallera zostanie wyremontowany w najbliższych miesiącach. Ogłoszono przetarg na realizację zadania na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej, z wyłączeniem fragmentu, który został wyremontowany w ostatnich latach.  W ramach zadania ułożona zostanie nowa nawierzchnia na ok. 800-metrowym odcinku al. Hallera. Prace mają potrwać niecałe 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert przewidziano na 19 listopada.

W 2020 roku zmodernizowano jezdnię al. Hallera na podobnym odcinku - w kierunku Brzeźna. W 2021 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nadzorował remont nawierzchni al. Hallera na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Grudziądzkiej. Obecnie trwają prace przy modernizacji fragmentu al. Hallera (jezdnia w kierunku Brzeźna) od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego. 

Hallera