Ogłoszono przetarg dotyczący budowy przejścia naziemnego w pobliżu przystanku tramwajowego „Uniwersytet Medyczny”. Dzięki inwestycji osoby z ograniczoną mobilnością będą mogły łatwiej i bezpieczniej dostać się w okolice placówek medycznych.

Zadanie przewiduje budowę przejścia naziemnego i przejazdu dla rowerów z sygnalizacją świetlną. Inwestycja wiązała się będzie także z przebudową peronów tramwajowych, chodnika i trakcji tramwajowej. Ponadto przejście zostanie oświetlone. W pobliżu przejścia zostanie nasadzony nowy trawnik. Prace mają potrwać 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert przewidziano 25 października. 

Obecnie trwa budowa przejścia dla pieszych przy Bramie Wyżynnej, która jest połączona z remontem nawierzchni fragmentu Wałów Jagiellońskich. Koniec prac przewidziano w grudniu 2021 r.

PrzejscieGUMED 01 10 21 1