5 października podpisano umowę na zaprojektowanie krytego lodowiska rekreacyjnego z trybunami na 300 osób i zapleczem szatniowym, które powstanie w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Prace projektowe mają potrwać 12 miesięcy.

Nowe kryte lodowisko ma powstać w przyszłości w okolicach SP nr 6 i przedszkola nr 68 oraz pętli Ujeścisko i trasy Nowa Warszawska. Wcześniej została opracowana wielowariantowa koncepcja budowy lodowiska. Do finalizacji przyjęto wariant, który dostosowany będzie do możliwości finansowych miasta. Wpływ na to będą miały ostateczne skutki wprowadzenia Polskiego Ładu dla budżetu Gdańska, które dzisiaj trudno oszacować. Zostanie podzielony na 4 etapy realizacyjne.

- Umowa na projekt to kolejny krok przybliżający nas do budowy lodowiska - zaznaczyła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Mieszkańcy południowych dzielnic zyskają obiekt z prawdziwego zdarzenia, zwłaszcza, że na lodowisku się nie skończy, projekt jest rozwojowy, będzie też basen, sala fitness, siłownie oraz możliwość zorganizowania zawodów sportowych.

Wybrany do dalszej realizacji wariant koncepcji zakłada etapowanie inwestycji w następującej kolejności realizacji:

- Etap I - hala lodowiska rekreacyjnego z zapleczem szatniowym uwzględniającym wymagania etapu III (wskazany do opracowania dokumentacji)

- Etap II - budynek basenu,

- Etap III - hala lodowiska treningowego wraz z dodatkowym zapleczem treningowym (siłownie, fitness) oraz zapleczem konferencyjnym i trybunami na 300 osób, nadbudowanymi nad zapleczem szatniowym wykonanym w etapie I,

- Etap IV - hala do curlingu z trybuną na 115 osób, z własnym zapleczem szatniowym i gastronomią oraz pomieszczeniami dla klubów i związków sportowych.

Ponadto zakłada się uwzględnienie w dokumentacji makroniwelacji terenu w postaci kształtowania skarp, nasypów, murów oporowych, budowę ponad 40 miejsc parkingowych, zagospodarowanie zieleni i innych elementów terenu założonych w koncepcji dla wszystkich czterech etapów inwestycji. Planowany budynek lodowiska będzie miał 3 kondygnacje, a zakładana powierzchnia lodowiska wynosić będzie ponad 2 tys. m kw.

Prace projektowe dla I etapu mają potrwać 12 miesięcy i zakończą się w październiku 2022 r. Dokumentację projektową opracuje biuro TBI ARCHITEKCI Sp. z o.o. Koszt projektu to niecałe 198 tys. złotych. Pozostałe etapy koncepcji wymagać będą sporządzenia odrębnej dokumentacji projektowej.

Koszt przygotowania dokumentacji projektowej dla krytego lodowiska z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu zostanie sfinansowany ze środków budżetu Miasta Gdańska.

Lodowisko wizualizacja