Dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska została podpisana umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą firmą Europrojekt Gdańsk S.A.

Umowę w obecności dziennikarzy podpisał Dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz i Prezes Europrojekt Gdańsk S.A. Tomasz Kołakowski. Planuje się, że do połowy maja bieżącego roku powstanie wielobranżowa koncepcja programowo przestrzenna, natomiast projekty wykonawcze powstaną do 28 czerwca 2014 roku. Wykonawca za wykonane dzieło otrzyma 1, 18 mln zł. Dokumentacja projektowa będzie współfinansowana 
z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.