Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych na temat budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

17 kwietnia w sali Domu Parafialnego przy ul. Myśliwskiej odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań informacyjnych zorganizowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na „Budowę ulicy Nowej Bulońskiej Północnej”– firmę Europrojekt Gdańsk S.A. oraz tutejszą Dyrekcję. Spotkanie miało charakter informacyjno- konsultacyjny i trzeba przyznać cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców, na sali zgromadziło się około 120 osób. Prowadzący Pan Marcin Nietupski - główny projektant firmy Europrojekt wspólnie
z Dyrektorem DRMG Włodzimierzem Bartosiewiczem przedstawili koncepcję programowo przestrzenną projektowanej drogi. Dzięki multimedialnej prezentacji uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z opracowywanym projektem, poznać przebieg planowanej trasy oraz trudności jakie mogą wyniknąć podczas realizacji zadania. Po zakończeniu prezentacji przybyli na spotkanie mieszkańcy przedstawili swoje uwagi i pytania dotyczące koncepcji. Przez najbliższe dwa tygodnie 
(do dnia 6 maja) zainteresowani mogą również zgłaszać swoje uwagi dotyczące planowanej inwestycji do siedziby DRMG oraz do Wykonawcy projektu firmy Europrojekt Gdańsk S.A. 

18 kwietnia w sali Domu Kultury „Morena” przy ul. Nałkowskiej odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami. Jako, że było to już drugie organizowane przez firmę EUROPROJEKT Gdańsk S.A., spotkanie w tej dzielnicy, zainteresowanie było znacznie mniejsze- uczestniczyło w nim około 50 osób. Przybyli mieszkańcy, po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, mieli możliwość zadawania pytań i przedstawienia swoich opinii na temat projektowanej drogi. Podobnie jak dzień wcześniej, największe zainteresowanie budził planowany przebieg trasy oraz ewentualne rozwiązania dotyczące istniejących na tym terenie ogrodów działkowych. Wśród oponentów duży niepokój budziła także kwestia terminu likwidacji działek pod realizację planowanej drogi.

Ostatnie z cyklu trzech spotkań informacyjnych odbyło się w piątek 19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema, na Gdańskim osiedlu Jasień. Tym razem frekwencja dopisała, na spotkanie przybyło około 80 osób. Podobnie jak wcześniej i tu pierwszym punktem spotkania było przedstawienie koncepcji programowo przestrzennej planowanej trasy. W kolejnym punkcie zebrania głos oddano uczestnikom, którzy zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcili obszarowi ogródów działkowych. Zebrani mieszkańcy zgłaszali również swoje propozycje i uwagi dotyczące projektowanych rozwiązań dotyczących drogi, planowanej linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej. Wszyscy chętni po spotkaniu mogli skorzystać z możliwości złożenia indywidualnego wniosku do siedziby firmy EUROPROJEKT oraz tutejszej Dyrekcji.

Podsumowując wszystkie spotkania należy przyznać, że cieszyły się one sporym zainteresowaniem mieszkańców. Cenne uwagi uczestników zostaną przeanalizowane uwzględnione przy tworzeniu koncepcji programowo- przestrzennej. Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wyrażając nadzieję, że uzyskane informacje przybliżyły planowaną przez Miasto inwestycję.