Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji prowadzonych w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

29 maja 2013 r. w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska uroczyście podpisano dwie umowy na realizację inwestycji prowadzonych w ramach zadania „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku ”. W dwóch niezależnie przeprowadzonych postępowaniach przetargowych najtańszą ofertę złożyła firma „WPRD GRAVEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku, wygrywając tym samym przetargi na realizację wszystkich inwestycji prowadzonych w ramach wyż. wym. zadania

 

 

W imieniu Wykonawcy umowy podpisali Prezes Zarządu Pan Adam Andrzejkowicz oraz Wiceprezes Zarządu Pan Piotr Żochowski, DRMG reprezentował Dyrektor Włodzimierz Bartosiewicz. 

Umowa I/PNE/003/96/2013 dotyczy realizacji:


Budowy ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka tj.: 
- budowy ciągu pieszego – jezdnego z ograniczonym dostępem dla ruchu pojazdów (dojazd eksploatacyjny do zbiornika retencyjnego) w ulicy Augustowskiej 
- o nawierzchni z asfaltu czarnego - na odcinku zlokalizowanym poniżej pętli tramwajowej od drogi technologicznej do miejsca włączenia się drogi technologicznej przy zbiorniku retencyjnym z ul. Augustowską, 
- budowy ciągu pieszo – rowerowego łączącego wyż. wym. ciąg pieszo – jezdny z ulicą Kampinoską, o nawierzchni z asfaltu czarnego. Na fragmencie ciągu pieszo – rowerowego planuje się również budowę schodów terenowych stanowiących znaczny skrót dla mieszkańców.
• Przebudowy ul. Augustowskiej na odcinku 180 mb od ul. Świętokrzyskiej tj.:
- przebudowy nawierzchni ul. Augustowskiej na odcinku 180m od ul. Świętokrzyskiej do skrzyżowania z drogą technologiczną zbiornika retencyjnego - o nawierzchni z płyt drogowych pełnych oraz wykonanie muru oporowego,
 Wykonania nasadzeń zastępczych 63 szt. drzew oraz 558m2 krzewów na terenie przeznaczonym pod zieleń w granicach Gminy Miasta Gdańska pozostających w administracji Zarządu dróg i Zieleni w Gdańsku. 
Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpiło niezwłocznie po podpisaniu umowy, rozpoczęcie robót zaś przewidziano na dzień 04 czerwca. Zgodnie z podpisanym dokumentem roboty budowlane zakończą się do 29 października 2013 r., natomiast pielęgnacja zieleni potrwa do października 2016 r. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 568 192,68zł. 
Umowa I/PNE/002/90/2013 dotyczy zad. pn.: Budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka – zad 2,3 
Zad. 2 Budowa ciągów pieszych od zabudowań przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego i ul. Alojzego Bruskiego w kierunku ul. Augustowskiej.Realizacja zadania obejmuje wykonanie:
- ciągu pieszo - jezdnego - prowadzącego od zbiornika retencyjnego przy ulicy Augustowskiej do miejsca włączenia ciągu pieszo – rowerowego w kierunku osiedla mieszkaniowego przy ul. Alojzego Bruskiego - o nawierzchni z asfaltu czarnego, z ograniczoną dostępnością dla ruchu pojazdów,
- ciągu pieszo- rowerowego - łączącego koniec ciągu pieszo – jezdnego z ulicą Dywizji Wołyńskiej o nawierzchni z asfaltu czarnego
- ciągu pieszego z kostki betonowej i schodów terenowych łączących wyż. wym. ciąg pieszo – rowerowy z budynkami mieszkalnymi przy ul. A. Bruskiego.

Zad. 3 Budowa ciągu pieszego od węzła integracyjnego Nowa Łódzka do ul. Sosnkowskiego: Realizacja zadania obejmuje wykonanie : 
• ciągu pieszego o długości 113 m i szerokości 3 m łączącego pętlę tramwajową w sąsiedztwie ulicy Sosnowskiego z ul. Alojzego Bruskiego oraz wykonanie oświetlenia i kanalizacji deszczowej ciągu. 
Łączny koszt przedmiotu umowy dla zad. 2 i 3 wynosi 918 585,19zł, z czego niespełna 55 tyś zł finansuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpiło niezwłocznie po podpisaniu umowy, rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 04 czerwca. Zgodnie z umową prace potrwają do 29 października 2013 r.