W dniu wczorajszym w ZKPiG 21 przy ul. Marusarzówny 10, odbyło się ostatnie ze spotkań informacyjnych. Tak jak wcześniej pierwszym punktem spotkania było przedstawienie planowanej trasy. Następnie głos oddano uczestnikom, którzy najwięcej uwagi poświęcili obszarowi ogrodów działkowych. Podsumowując wszystkie spotkania można stwierdzić, że cieszyły się one sporym zainteresowaniem mieszkańców. Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, mając nadzieję, że uzyskane informacje przybliżyły planowaną przez Miasto inwestycję.

25 marca w sali multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami na temat budowy ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Zgodnie z konwencją spotkania, po obejrzeniu prezentacji multimedialnej mieszkańcy mieli czas na zadawanie pytań i przedstawianie swoich opinii na temat projektowanej drogi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ostatnie ze spotkań informacyjnych, które odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 26 marca, w stołówce szkolnej ZKPiG nr 21 przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 16.30.

Pierwsze z trzech spotkań informacyjnych na temat budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku za nami. 24 marca, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema, odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań zorganizowanych przez tutejszą Dyrekcję. Spotkanie miało charakter informacyjno- konsultacyjny i cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki przedstawionej prezentacji multimedialnej mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem oraz ewentualnymi trudnościami jakie mogą wyniknąć podczas jego realizacji. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania przedstawili swoje uwagi i pytania dotyczące planowanej inwestycji, na które odpowiedzi udzielali dyrektor DRMG Ewa Zielińska, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Marcin Dawidowski, a także przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców oraz główny projektant firmy Europrojekt Gdańsk S.A. Marcin Nietupski. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na kolejne spotkania, które odbędą się w środę 25 marca o w SP 1, przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, (sala multimedialna) i w czwartek 26 marca w ZKPiG nr 21, ul. Heleny Marusarzówny 10 (stołówka szkolna) o godz. 16.30.