Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Likwidacja barier architektonicznych

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z budową budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował: 
1) budowę nowego budynku, o powierzchni użytkowej 1241,2 m2 oraz kubaturze 5520,0 m3 z wydzielonymi lokalami dla 2 użytkowników, 
2) instalacje wewnętrzne i wyposażenie budynku, 
3) zagospodarowanie terenu, w tym: 
a. budowę ciągów pieszo jezdnych, dróg i placów postojowych, 
b. budowę nowej pochylni przy wejściu do istniejącego budynku, 
c. montaż stojaków rowerowych, 
d. urządzenie miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych, 
e. urządzenie zieleni. 
4) budowę przyłączy,
5) usunięcie kolizji z liniami energetycznymi, 
6) wycinkę drzew.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania obejmującego przebudowę wraz z adaptacją pomieszczeń części znajdującego się przy ul. Srebrniki 9 budynku, dostosowując go na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego. Parterowy obiekt jest funkcjonalnie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich (północno – wschodnia) stanowi około 2/3 jego powierzchni i zajmowana jest przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Pozostała część obiektu wymagała prac adaptacyjnych. 
Zakres realizacji zamówienia obejmował adaptację części budynku w tym niezbędne prace wykończeniowe mające na celu dostosowanie obiektu do nowych potrzeb. 
W wyremontowanej części powstała recepcja z poczekalnią, trzy gabinety wykorzystywane jako gabinety lekarskie lub pomieszczenia terapii, w zależności od potrzeb, sala terapii grupowej z pomieszczeniem socjalnym, służące przystosowaniu osób z zaburzeniami do wykonywania codziennych czynności, pokój socjalny, szatnia z zapleczem higieniczno- sanitarnym dla personelu, toalety, pokój biurowy oraz pomieszczenie porządkowe. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła I etap przebudowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1a, obejmujący dobudowę szybu dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja miała na celu poprawę warunków komunikacji i ewakuacji ze wszystkich kondygnacji placówki oraz ułatwienie dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Realizacja przebudowy obejmowała dobudowę dźwigu osobowego, a w szczególności: 

Zadanie inwestycyjne Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ma służyć niepełnosprawnym uczniom SP nr 44.


W ramach tej inwestycji wykonano:

  • Demontaż okien i ścian podokiennych w miejscu projektowanej dobudowy
  • Wymianę okien na holach przy windzie na poziomie I i II pietra
  • Dobudowę zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych z drzwiami przystankowymi i drzwiami do kabiny przeszklonymi i udźwigu 630 kg,
  • Demontaż istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych

Podkategorie