Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej - Przychodna Zdrowia przy ul. Jesionowej 5 w Gdańsku Wrzeszczu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przedmiotem zamówienia była budowa windy wraz z przebudową klatki schodowej w Przychodni Zdrowia przy ul. Jesionowej 5 w Gdańsku - Wrzeszczu realizowana w ramach Programu likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznejKompleksowa realizacja zadania polegała na:
- budowie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w miejscu istniejącej klatki schodowej
- rozbudowie istniejącego budynku o klatkę schodową, w miejscu istniejących pochylni po
stronie północno - wschodniej
- przebudowie budynku w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia
- wykonaniu niezbędnych robót remontowych towarzyszących zgodnie z załączonym
przedmiarem

Zakres rzeczowy zamówienie obejmował:
1. Roboty budowlano - remontowe wraz z elewacją
2. Instalacje wewnętrzne:
- sanitarne
- elektroenergetyczne
- teletechniczne
3. Dostawa, montaż, uruchomienie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, wraz z dokumentacją
4. Zieleń
- wycinka drzewa
- trawniki

Wykonawca: P.B. "PBK" Wiesław Gulgoski, ul. Słowackiego 83, 80-257 Gdańsk
Przekazanie placu budowy: 28.04.2010 r.
Zakończenie czynności odbiorowych: 25.11.2010 r.

jesion1511 4