Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Realizacja zadania polegała na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" poprzez dobudowanie dodatkowego skrzydła budynku w południowo-zachodniej części. Realizacja miała na celu poprawę warunków bytowych obecnych użytkowników oraz zwiększenie możliwości w zakresie miejsc stacjonarnych i miejsc dziennego pobytu, wraz z częściową modernizacją pomieszczeń istniejących.Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:
- wycinkę drzew,
- usunięcie kolizji projektowanego budynku z: istniejącą linią kablową nn i istniejącą kanalizacją deszczową,
- realizację robót polegających na wykonaniu dodatkowego skrzydła budynku Domu Pomocy Społecznej ,
- remont istniejącego budynku oraz budynku garażu,
- przebudowa istniejącego: przyłącza wody, rozdzielnicy głównej oraz centrali wentylacyjnej wraz z kanałami,
- uzbrojenie terenu,
- zagospodarowanie terenu, w tym: wykonanie obiektów małej architektury, przebudowę ciągów komunikacyjnych, wymianę ogrodzenia przy granicach posesji,
- odtworzenie elementów środowiska.

Wykonawca: EMS Systems Sp. z o.o. z Gdyni
Czas realizacji: 13.04-20.11.2016
Koszt realizacji: 2,6 mln zł


Aktualizacja 09.11.2016 r.

Dobiegają końca prace obejmujące wykończenie zewnętrzne budynku. Równolegle prowadzone są roboty wykończeniowe wewnętrzne. Sukcesywnie kładziona jest terakota, montowane są barierki ochronne schodów, wykonywane są gładzie szpachlowe ścian, montaż sufitów podwieszanych i elementów centralnego ogrzewania.


Aktualizacja 04.10.2016 r.


Obecnie w nowo powstałym budynku rozpoczęto prace wykończeniowe związane m.in z wykonywaniem posadzek a także tynkowaniem na I piętrze. Zakończono już prace instalacyjne.

Aktualizacja 09.08.2016 r.

Obecnie na placu budowy zakończono już zbrojenie fundamentów w rozbudowywanej części Domu Pomocy. Na ukończeniu są prace związane z wykonywaniem ścian parteru. 

Aktualizacja 18.07.2016 r.

Na terenie budowy kończą się prace związane z wymianą pokrycia dachowego i modernizacją elewacji istniejącego budynku. Wykonano ściany na poziomie piwnicy rozbudowywanej części Domu Pomocy i przystąpiono do wykonywania zbrojenia stropu.

Aktualizacja 20.06.2016 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem izolacji pod płytę fundamentową rozbudowywanej części Domu Pomocy, równocześnie trwa wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji istniejącego budynku.

Aktualizacja 13.04.2016 r.

Dnia 13 kwietnia br. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą ESM System Sp. z.o.o z Gdyni. Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma, przedstawiła najkorzystniejszą z 12 złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert cenowych, opiewającą na kwotę 2 709124,19 zł. Najdroższa złożona oferta wynosiła 3 874075,20 zł. 
Przekazanie Wykonawcy placu budowy planowane jest na poniedziałek 18 kwietnia. Zgodnie z podpisanym dokumentem, wybrany w postępowaniu firma na realizację zadania ma czas do 20 listopada br.