Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbiórka i budowa pięciu wind na przystankach "Odrzańska" i "Pohulanka"

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Zakończyła się budowa pięciu wind na przystankach tramwajowych "Odrzańska" i "Pohulanka".

 Na przystankach "Odrzańska" i "Pohulanka" wybudowane zostały nowe windy. Przetarg został ogłoszony, aby przywrócić do eksploatacji windy na przystankach Pohulanka i Odrzańska, które zostały one wyłączone ze względu na zły stan techniczny konstrukcji szybów windowych.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym opracowano projekt, a w drugim nastąpiła rozbiórka dwóch wind na przystanku Pohulanka i trzech na przystanku Odrzańska. W ich miejscu wybudowane zostały nowe windy .

 

 

WindyOdrzanska 16 12 21 13

 

 

Wykonawca robót:  TechWind Jan Rutkowski 

Koszt inwestycji 1 642 050 zł.

Zadanie realizowane było w formule "zaprojektuj  i wybuduj" w okresie X 2019 r. - XII 2021 r.

 

Aktualizacja, 15.12.2021 r.

Roboty budowlane związane z budową wind na przystanku Odrzańska zostały zakończone. Windy posiadają już wymagane pozwolenia przede wszystkim decyzję organu właściwej jednostki dozoru technicznego  (UDT) o dopuszczeniu urządzeń do eksploatacji. Niemniej jednak końcowy odbiór inwestycji jeszcze się nie odbył. Do ukończenia zadania w pełni, wymagane jest również spełnienie formalnych warunków umowy, tj. przedstawienie przez wykonawcę zarówno nam jako inwestorowi, jak również GZDiZ, jako przyszłemu użytkownikowi, dokumentacji powykonawczej, co do tej pory nie nastąpiło. W związku z powyższym do momentu przekazania dokumentacji powykonawczej nie ma możliwości odbioru zadania od wykonawcy. Aktualnie ponownie występujemy do firmy TechWindo uzupełnienie niezbędnych do odbioru końcowego braków.

Zgodnie z zawartymi aneksami, termin zakończenia umowy z wykonawcą robót przypadał na 8 czerwca. W lipcu udostępnione zostały dwie windy na przystanku Pohulanka. Od 9 czerwca zadanie jest w fazie opóźnienia i do momentu zakończenia robót i przekazania inwestycji naliczane będą kary umowne.

 

Aktualizacja, 18.11.2021 r.

Obecnie oczekujemy uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających uruchomienie windy. Ich oddanie do użytku powinno nastąpić w IV kwartale 2022 r. Zgodnie z zawartymi aneksami, termin zakończenia umowy z wykonawcą robót przypadał na 8 czerwca, umowa nie została dalej aneksowana.  Od 9 czerwca zadanie weszło w fazę opóźnienia i do momentu zakończenia robót i przekazania inwestycji naliczane są kary umowne.

 

 

 

 

Aktualizacja, 11.10.2021 r.

Zamontowano wyposażenie windy. Trwają prace nad ich kalibracją.

WindyOdrzanska 06 10 21 19

Load More

Aktualizacja, 12.08.2021 r.

 Trwają prace montażowe  przy budowie szybów windowych na przystanku Odrzańska. Windy na przystanku Pohulanka zostały udostępnione. 

WindyOdrzanska 11 02 21 2

Load More

Aktualizacja, 19.07.2021 r.

 

WindyPohulanka 13 08 21 10

Load More

Dwie windy na przystanku Pohulanka zostały udostępnione. Wykonawca robót prowadzi prace przy budowie trzech kolejnych szybów windowych przy przystanku Odrzańska. Od 9 czerwca zadanie jest w fazie opóźnienia i do momentu zakończenia robót i przekazania inwestycji naliczane będą kary umowne.

Aktualizacja, 10.06.2021 r. 

Zgodnie z zawartymi aneksami, termin zakończenia umowy z wykonawcą robót przypadał na 8 czerwca, umowa nie będzie dalej aneksowana.  Od dnia następnego, czyli od 9 czerwca zadanie wchodzi w fazę opóźnienia i do momentu zakończenia robót i przekazania inwestycji naliczane będą kary umowne.

Obecny stan zaawansowania robót na budowie pięciu wind na przystankach tramwajowych Odrzańska i Pohulanka wskazuje, że w pierwszej kolejności zostaną udostępnione dwie windy na przystanku Pohulanka. Tu zaangażowanie prac jest znaczne, do wykonania pozostały jeszcze drobne elementy wykończenia oraz formalności. Według naszej oceny windy na tym przystanku udostępnione zostaną na przełomie czerwca i lipca, po spełnieniu przez wykonawcę wszelkich wymaganych formalności koniecznych do użytkowania dźwigów. Udostępnienie kolejnych trzech wind, znajdujących się na przystanku Odrzańska, może nastąpić na przełomie sierpnia i września. Termin ten uzależniony jest jednak od zaangażowania wykonawcy robót na placu budowy.

Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Trwa betonowanie  szybu przy ul. Odrzańskiej. W pozostałych windach montowane są mechanizmy dźwigów.

win2

Load More

Aktualizacja, 26.03.2021 r.

Zakończono prace murarskie przy wykonywaniu szybów windowych w okolicy przystanku Odrzańska. W najbliższym czasie montowane będą mechanizmy dźwigów.

win3

Load More

Aktualizacja, 24.02.2021 r.

Wykonawca kontynuuje prace przy budowie wind. Obecnie roboty koncentrują się na wykonywaniu szybów windowych.

win3

Load More

Aktualizacja 16.11.2020 r.

 Zakładany termin zakończenia prac przypadał koniec bieżącego roku. Niestety jednak Wykonawca robót, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych elementów związanych m.in. z odwodnieniem oraz usunięciem napotkanych podczas realizacji kolizji, złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji.

Nie bez znaczenia dla terminu zakończenia jest również trwająca epidemia i wiążące się z nią opóźnienia w dostawach materiałów, czy brakach kadrowych. Z taką sytuacją boryka się obecnie wieluwykonawców.

Obecnie przygotowywany jest aneks przedłużający termin realizacji robót do kwietnia 2021. Po zgłoszeniu zakończenia prac rozpocznie się procedura odbiorowa i pozyskiwanie niezbędnych do udostępnienia wind przeglądów i pozwoleń.

Prace na budowie skupiają się obecnie na budowie konstrukcji szybów i najbardziej zaawansowane są na ul. Odrzańskiej. Równolegle trwają uzgodnienia dotyczące rozwiązań projektowych dla usunięcia napotkanych przy pracach kolizji m.in. z siecią trakcyjną, czy nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi. Rozwiązanie tych kolizji warunkuje kontynuację prac. Zgodnie z deklaracją wykonawcy robót, budowa wszystkich wind zakończy się na przełomie I i II kwartału 2021 roku, a uruchomienie wind możliwe będzie na początku II kwartału, po uzyskaniu wszystkich koniecznych pozwoleń.

 

 

Aktualizacja, 17.08.2020 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace związane z budową konstrukcji szybów windowych.

WindyOdrzanska 08 20 2

Load More

Aktualizacja, 7.07.2020 r.

Stare windy zostały zdemontowane. Obecnie trwa budowa konstrukcji nowych wind, zarówno na przystanku "Odrzańska" jak i "Pohulanka".

107666656 276672136753284 400025540764757188 n

Load More

 Aktualizacja, 19.05.2020 r.

Windy przy przystanku "Odrzańska" zostały zdemontowane. Obecnie teren na przystanku jest wyrównywany. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż nowych wind.

WindyOdrzanska 05 20 2

 

Load More

Aktualizacja, 22.04.2020 r.

W czwartek,  23 kwietnia ok. godziny 10:00  na al. Armii Krajowej, na wysokości przystanku tramwajowego Odrzańska, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Jezdnie w obu kierunkach Armii Krajowej zostaną zawężone do dwóch pasów ruchu na odcinku ok. 50 m. Zamknięty zostanie lewy skrajny pas jezdni. Zawężenie spowodowane jest rozpoczęciem rozbiórek niedziałających wind prowadzących do przystanku tramwajowego Odrzańska. Z uwagi na prowadzone prace obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.  Taka organizacja ruchu utrzyma sią do końca maja. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.

Odrzanska

 

Aktualizacja, 21.04.2020 r.

Rozpoczął się demontaż nieczynnych wind na przystanku "Pohulanka". Prace będą kontynuowane w najbliższych dniach. Wkrótce planowane jest także rozpoczęcie demontażu starych wind na przystanku "Odrzańska".

RemonyWind 7

 

Load More

Aktualizacja

W październiku 2019 roku została podpisana umowa z  firmą TechWind Jan Rutkowski. Koszt inwestycji to 1 642 050 zł. Prace projektowe mają potrwać trzy miesiące od daty podpisania umowy, a roboty budowlano-montażowe  trzynaście miesięcy.