Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy SP 43 a posesją przy ul. Beethovena w ramach BO 2019

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Realizacja zadania związanego z uporządkowaniem terenu w pobliżu SP 43 w ramach BO 2019 została zakończona.

 

Zadanie przewidywało:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie elementów małej architektury,
- wykonanie muld i drenu francuskiego,
- nasadzenia zieleni.

Modernizacja podjazdu dla wozkow SP 43

Wykonawca robót: PBH Jumar sp. z o.o. s.k.

Koszt realizacji: 173 tys. zł

Czas realizacji: V - IX 2020 r.

 

Aktualizacja, 17.08.2020 r.

Prace na terenie budowy zostały zakończone i rozpoczęła się procedura odbiorowa zadania.

Bethovena 08 20 2

Aktualizacja, 21.07.2020 r.

Wykonawca ułożył już nawierzchnię z kostki betonowej na większości zakresu zadania. W najbliższym czasie zamontowane zostaną elementy tzw. "małej architektury".

bee

Aktualizacja, 29.05.2020 r.
17 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania. Prace wykona firma PBH Jumar sp. z o.o. s.k. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to wrzesień 2020 r., a ich koszt wyniesie niecałe 173 tysiące złotych.

Aktualizacja, 6.03.2020 r.

6 marca poznaliśmy oferty w przetargu. Łącznie wpłynęło 9 ofert. Na realizację zadania zabezpieczono 240 tys. złotych. Najniższa oferta opiewa na ok. 173 tys. złotych. Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym.

Aktualizacja 04.02.2020 r.
17 stycznia 2020 r. rozpoczęło się postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Na oferty czekamy do 6 marca 2020 r.

Aktualizacja 19.12.2019 r.
Dokumentację projektową dla zadania opracowała firma PROINWESTA Anna Waniewska z Gdańska. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniósł 12 300 zł.