Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Dzielnicowe Ogrody Sensoryczne na terenie przedszkoli nr 48, 60 i 64 w ramach BO 2018

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Zakończyliśmy realizację zadania polegającego na budowie Dzielnicowych Ogrodów Sensorycznych.

Ogród sensoryczny to sala terapeutyczna na świeżym powietrzu, którą można podzielić na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową i wzrokową, gdzie wprowadza się podziały tematyczne. Każdy zakątek służy innemu doświadczaniu i ma pobudzać inne zmysły. Ogrody sensoryczne rozwijają wyobraźnię dotykową, wrażenia estetyczne oraz kształtują wrażliwość. Poprzez doświadczenie dzieci dużo więcej i lepiej uczą się tego, co jest wokół nich.

Zadanie zostało realizowane na terenie trzech przedszkoli (nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, nr 60 przy ul. Orłowskiej 19, nr 64 przy ul. Gospody 20).

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji wniosku do realizacji przewidziano:
- wykonanie nowej nawierzchni,
- wykonanie i montaż różnorodnych urządzeń zabawowych dla dzieci,
- posadowienie w gruncie urządzeń sensorycznych,
- nasadzenie zieleni (krzewy, trawy, byliny, pnącza),
- montaż elementów małej architektury.

Wykonawca: "Detal-Plan" Sławomir Pietroń
Koszt realizacji: 470 tysięcy złotych (148 tys. zł + 175 tys. zł + 147 tys. zł)
Czas realizacji: październik 2019 r. - kwiecień 2020 r.

 

Widok po zakończeniu zadania:

Przedszk64 07 20 11

Przedszk64 07 20 11

Przedszk64 07 20 11Aktualizacja 23.12.2019 r.
W związku z niezależnymi od Wykonawcy długimi terminami oczekiwania na realizację zamówień przez dostawców małej architektury i urządzeń zabawowo-edukacyjnych, konieczna była zmiana terminu zakończenia robót. Zgodnie z podpisanymi w dn. 20.12.2019 r. aneksami do umów na wszystkie części zadania, roboty budowlane potrwają do końca kwietnia 2020 r.

Aktualizacja 19.12.2019 r.
Przy przedszkolach wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej wraz z obrzeżami. Przygotowano również różne nawierzchnie pod montaż urządzeń sensorycznych.

P48 3
Przedszkole nr 48

P60 4
Przedszkole nr 60

P64 2
Przedszkole nr 64

Aktualizacja 23.10.2019 r.
W wyniku negocjacji przeprowadzonych na podstawie Zaproszenia do negocjacji nr BZP/994/2019/TK z dnia 1 października 2019 r. został wyłoniony Wykonawca zadania. 16 października 2019 r. podpisano umowy z Firmą Usługowo-Produkcyjno-Handlową "Detal-Plan" Sławomir Pietroń z Gdańska. Koszt realizacji ogrodu przy Przedszkolu nr 48 wyniesie 148 tysięcy złotych brutto, przy Przedszkolu nr 60 wyniesie 175 tysięcy złotych brutto, a przy Przedszkolu nr 64 147 tysięcy złotych brutto. Termin realizacji zadania to 30 listopada 2019 r.

Aktualizacja 19.07.2019 r.
Kolejne postępowanie przetargowe wszczęte w dn. 26 czerwca 2019 r. zostało unieważnione w dn. 18 lipca 2019 r. Na żadną z trzech części zamówienia nie wplynęła ani jedna oferta.

Aktualizacja 11.06.2019 r.
Powtórne postępowanie przetargowe rozpoczęte w dn. 13 maja 2019 r. zakończyło się w dn. 7 czerwca 2019 r. unieważnieniem. Postępowanie podzielono na trzy części, stosownie do trzech lokalizacji przedszkoli, przy których powstaną ogrody. Oferty na każdą z części znacząco przekraczały zaplanowany dla nich budżet.

Aktualizacja 25.04.2019 r.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania rozpoczęte w marcu br. zostało 12 kwietnia 2019 r. unieważnione, ponieważ nie złożono w nim żadnej oferty. Postępowanie zostanie powtórzone.

Aktualizacja 10.04.2019 r.
Dokumentację projektową dla powyższego zadania opracowała w styczniu 2019 r. firma LANDCOM Projects Sp. z o.o. Trwa rozpoczęta 27 marca 2019 r. procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót.