Celem realizacji zadania było stworzenie reprezentacyjnego miejsca, które swoim charakterem nawiąże do specyfiki osiedla. Razem z istniejącym na sąsiedniej działce placem zabaw dla dzieci, teren stał się kompleksem rekreacyjnym dla mieszkańców dzielnicy. Zakres zadania obejmował:

- wykonanie placu i odcinka chodnika z płytek antypoślizgowych,
- elementy małej architektury – ławki, latarnie solarne, trejaże,
- zakup i montaż 5 urządzeń siłowni zewnętrznej,
- nasadzenia zieleni.


Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wod-Kan Grzenkowicz Sp. z o.o. 
Czas realizacji robót: październik - grudzień 2016 r. 

Wykonawca dokumentacji projektowej: Diogenes Studio Sp. z o.o. z Gdańska. 
Czas opracowania: styczeń - kwiecień 2016 r.

Łączny Koszt realizacji zadania: 247 798,20 zł