Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

ProgramOzywieniaDrogWodnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013

„Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4 – „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

Całkowity koszt projektu: 37 849 101,00 zł

Dofinansowanie projektu (UE + Budżet państwa): 17 074 128,00 zł

Dofinansowanie z UE: 14 513 000,00 zł

Instytucja wdrażająca projekt: Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie

Realizator inwestycji i beneficjent środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: Gmina Miasta Gdańska

Partnerem projektu było Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, które prowadzi działania na rzecz ożywienia obiektu historycznego – Twierdzy Wisłoujście. W ramach Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku wybudowane zostało nabrzeże wraz z przystankiem dla tramwaju wodnego, który stanowi alternatywną drogę dostępu do modernizowanych obiektów Twierdzy Wisłoujście.

Projekt składał się z dziesięciu zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa przystanku tramwaju wodnego na Westerplatte,
 2. Budowa przystanku tramwaju wodnego przy Narodowym Centrum Żeglarstwa,
 3. Budowa przystanku tramwaju wodnego przy ul. Wiosny Ludów,
 4. Budowa przystanku tramwaju wodnego Zielony Most,
 5. Budowa przystanku tramwaju wodnego przy Twierdzy Wisłoujście – Nabrzeże Barek,
 6. Budowa przystanku tramwaju wodnego Targ Rybny,
 7. Budowa przystanku tramwaju wodnego Stogi –lokalizacja – Gdańsk Górki Zachodnie,
 8. Budowa przystani przy ul. Żabi Kruk dla jednostek pływających,
 9. Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Sienna Grobla II,
 10. Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Tamka.

Wykonawca:

 • Zadania 1-6: Hydrobudowa Gdańsk S.A.
 • Zadania 7-10: WARBUD S.A.

Koszt wykonania robót budowlanych:

 • Zadania 1-6: 4 867 168,97 zł brutto
 • Zadania 7-10: 30 668 055,10 zł brutto

Realizacja:

 • Zadania 1-6: 30.09.2010r – 30.11.2011r
 • Zadania 7-10: 09.03.2011r – 30.04.2012r
 1. 1. Budowa przystanku tramwaju wodnego na Westerplatte:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • budowę wiaty na lądzie o konstrukcji stalowej,
 • budowę sieci oświetleniowej,
 • montaż monitoringu wizyjnego.

2.Budowa przystanku tramwaju wodnego przy Narodowym Centrum Żeglarstwa:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • jeden standardowy ponton wysokoobciążalny umiejscowiony w wymaganej pozycji za pomocą dwóch pali cumowniczych. Komunikację między pomostem pływającym a lądem zapewnia stalowo-drewniany trap dojściowy,
 • budowę sieci oświetleniowej,
 • montaż monitoringu wizyjnego.
 1. 3. Budowa przystanku tramwaju wodnego przy ul. Wiosny Ludów:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • jeden standardowy ponton wysokoobciążalny umiejscowiony w wymaganej pozycji za pomocą dwóch pali cumowniczych. Komunikację między pomostem pływającym a lądem zapewnia stalowo-drewniany trap dojściowy,
 • zagospodarowanie terenów bezpośrednio przyległych do istniejącego nabrzeża,
 • modernizację istniejących nabrzeży,
 • wykonanie instalacji elektrycznych,
 • montaż systemu monitoringu wizyjnego.
 1. 4. Budowa przystanku tramwaju wodnego Zielony Most:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • jeden standardowy ponton wysokoobciążalny umiejscowiony w wymaganej pozycji za pomocą dwóch pali cumowniczych. Komunikację między pomostem pływającym a lądem zapewniają dwa stalowo-drewniane trapy dojściowe,
 • zagospodarowanie terenów bezpośrednio przyległych do istniejącego nabrzeża,
 • wykonanie instalacji elektrycznych,
 • montaż systemu monitoringu wizyjnego.
 1. 5. Budowa przystanku tramwaju wodnego przy Twierdzy Wisłoujście – Nabrzeże Barek:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • przebudowę istniejącego nabrzeża Barkowego w zewnętrznej fosie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku,
 • budowę nabrzeża skarpowego,
 • budowę wiaty na lądzie w konstrukcji żelbetowej w formie łuku koszowego,
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
 • wyposażenie nabrzeża w urządzenia cumownicze i odbojowe,
 • montaż systemu monitoringu wizyjnego.
 1. 6. Budowa przystanku tramwaju wodnego Targ Rybny:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • jeden standardowy ponton wysokoobciążalny umiejscowiony w wymaganej pozycji za pomocą dwóch pali cumowniczych. Komunikację między pomostem pływającym a lądem zapewniają dwa stalowo-drewniane trapy dojściowe,
 • wykonanie instalacji elektrycznych,
 • montaż systemu monitoringu wizyjnego.
 1. 7. Budowa przystanku tramwaju wodnego Stogi –lokalizacja – Gdańsk Górki Zachodnie:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • roboty przygotowawcze,
 • przebudowę układu drogowego,
 • organizację ruchu,
 • uzbrojenie terenu,
 • roboty hydrotechniczne,
 • montaż elementów małej architektury,
 • wycinkę drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas budowy, trawniki,
 • montaż systemu monitoringu wizyjnego.
 1. 8. Budowa przystani przy ul. Żabi Kruk dla jednostek pływających:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • roboty przygotowawcze,
 • przebudowę układu drogowego,
 • organizację ruchu,
 • uzbrojenie terenu,
 • budowę obiektu administracyjnego z bosmanatem, pomieszczeniami sanitarnymi i warsztatem wraz z wyposażeniem,
 • roboty hydrotechniczne,
 • montaż elementów małej architektury,v
 • wycinkę drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas budowy, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki,
 • pielęgnację zieleni,
 • montaż systemu monitoringu wizyjnego.
 1. 9. Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Sienna Grobla II:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • roboty przygotowawcze,
 • przebudowę układu drogowego,
 • organizację ruchu,
 • uzbrojenie terenu,
 • budowę obiektu administracyjnego z bosmanatem, pomieszczeniami sanitarnymi wraz z wyposażeniem,
 • roboty hydrotechniczne,
 • montaż elementów małej architektury,
 • montaż systemu monitoringu wizyjnego.
 1. 10. Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Tamka:

Zakres rzeczowy obejmował:

 • roboty przygotowawcze,
 • przebudowę układu drogowego,
 • uzbrojenie terenu,
 • budowę obiektu administracyjnego z bosmanatem, pomieszczeniami sanitarnymi i warsztatem wraz z wyposażeniem,
 • roboty hydrotechniczne,
 • montaż elementów małej architektury,
 • montaż systemu monitoringu wizyjnego.