Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

UE spojnosci

Realizujemy zadanie związane z odwodnieniem dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Inwestycja została podzielona na trzy zadania:Zadanie nr 1 - Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II
Zadanie nr 2 - Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II
Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt.

Inwestycja obejmuje m.in.:

Roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich zadań w tym. m.in.:

-roboty rozbiórkowe i demontażowe
-roboty ziemne w tym m.in. wykopy i nasypy 
-zabezpieczenie wykopów
-pomiary geodezyjne

1. Zbiornik retencyjny Strzelniczka II z robotami towarzyszącymi w tym m.in.:

-zbiornik retencyjny o pojemności retencyjnej 46 620 m3 wraz z zaporą czołową
-umocnienie skarp 
-budowle wlotowe i wylotowe ze zbiornika
-drogi eksploatacyjne (w tym m.in. zjazd do czaszy zbiornika, plac manewrowy)
-przepust wraz z regulacją odcinka wlotowego
-rowy odwadniające z wlotami do zbiornika 


2. Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II w tym m.in.:

-roboty ziemne
-regulacja potoku 
-wykonanie przepustu
-droga eksploatacyjna wzdłuż Potoku 
-przebudowa przyłącza wodociągowego 
-przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych 
-przebudowa istniejących wlotów kanalizacji deszczowej do potoku
-przebudowa rowu S6
-odtworzenie elementów środowiska po wykonanych pracach 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt w tym m.in.:

-przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska
-budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż zbiornika i Potoku z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Przyrodników
-regulacja studzienek
-odtworzenie elementów środowiska po wykonanych pracach 
-próby szczelności i rozruch instalacji i urządzeń;

4. Zagospodarowanie zieleni 

Planowany termin zakończenia to styczeń 2020 r.

Widok przed realizacją zadania:

DSC06268

Aktualizacja, 30.01.2020 r.

Wszystkie zadania zostały już wykonane. Obecnie trwają roboty wykończeniowe i porządkowe wokół zbiornika retencyjnego. Obiekt jest przygotowywany do odbioru końcowego.

Kokoszki 01 20 19

Aktualizacja 12.12.2019 r.

Trwają roboty przy budowie chodników, dróg eksploatacyjnych oraz mostków nad rowem.

Kokoszki 12 19 40

Aktualizacja 13.11.2019 r.

Zakończyliśmy budowę elementów wlotowych i wylotowych wody ze zbiornika. Zrealizowaliśmy prace przy nasypach i umacnianiu skarp. Kontynuowane są roboty przy budowie drogi eksploatacyjnej.

KokoszkiOdw 11 19 1

Aktualizacja 20.09.2019 r.

Trwa budowa elementów wlotowych i wylotowych wody ze zbiornika. Kontynuowane są prace przy nasypach i umacnianiu skarp.

OdwKokoszki 4

Aktualizacja 02.09.2019 r.

Kontynuowane są prace przy usypywaniu linii brzegowej zbiorników i utwardzanie ich. W dalszym ciągu dno wykładane jest płytami typu jomb. Ciężki sprzęt pracuje przy budowie ścieżek wokół zbiorników odwadniających Kokoszki.

Kokoszki 28 08 19 2

Aktualizacja 04.06.2019 r.

Wykonawca kontynuuje roboty przy budowie skarp zbiornika retencyjnego.

OdwodnienieKokoszki 06 19 1

Aktualizacja 09.04.2019 r.

Zakończono prace przy budowie kanalizacji.  Kontynuowane są roboty przy budowie zbiornika, ciężki sprzęt wybiera ziemię. Trwa umacnianie skarp.

Kokoszki 04 19 6

Aktualizacja 08.11.2018 r.

Na terenie prowadzonych prac wykonano drogę technologiczną na potrzeby komunikacji na budowie. W ramach regulacji potoku Strzelniczka wykonano 2 przepusty z rur stalowych typu HelCor wraz z przyczółkami z koszy gabionowych. Na aktualnym etapie zrealizowano 250 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi.

DSC06844

Aktualizacja 15.10.2018 r.

 Na terenie inwestycji są wykonywane prace ziemne, wykonywana jest instalacja wodno-kanalizacyjna.

DSC06272


Firmą realizującą inwestycję jest Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD Sp. z o.o., planowany termin zakończenia to styczeń 2020 r.