Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Opływem Motławy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Trwa realizacja zadania związanego z budową prawego wału przeciwpowodziowego nad Opływem Motławy wraz z przebudową ul. Zawodzie.

Rozpoczęliśmy  przebudowę i zagospodarowanie fragmentu Opływu Motławy, na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodzie. W ramach zadania powstanie m.in. ścieżka pieszo-rowerowa i dwa place rekreacyjne. Niezwykle istotnym elementem zadania będzie budowa wału przeciwpowodziowego.

Wspomniana inwestycja będzie realizowana wzdłuż Opływy Motławy, na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodzie. Na tym fragmencie, po prawej stronie opływu, zostanie wybudowany ponad 600-metrowy wał przeciwpowodziowy z nową śluzą. Na wale przewidziano budowę drogi eksploatacyjnej, która będzie pełniła funkcję ścieżki pieszo-rowerowej, wzdłuż której pojawi się także oświetlenie. 

Mieszkańców ucieszy również budowa dwóch placów rekreacyjnych na krańcach ul. Słonecznikowej, z altankami, miejscami do urządzenia pikników, stojakami na rowery i ławkami. Ponadto na obu placach zamontowane zostaną urządzenia zabawowe dla najmłodszych  oraz do ćwiczeń fizycznych dla dorosłych mieszkańców Gdańska. W ramach zadania będą przebudowana zostanie jezdnia i  chodniki na ul. Zawodzie, na ok. 100-metrowym odcinku od ul. Słonecznikowej do ul. Osiedle.

Termin realizacji: IV kwartał 2023 r.

Oplyw Motlawy 28 10 20 szablon OpenStreetMap

 

Aktualizacja, 13.09.2023

Większość elementów została wykonana. Przygotowujemy się do rozpoczęcia procedur odbiorowych.

Oplyw Motlawy 07 09 23 10

Load More
 

Aktualizacja, 1.08.2023

Na terenie rekreacyjnym zamontowano  ławki i oprawy oświetleniowe. Ponadto na miejscu nasadzono nowe drzewa i pojawiły się pergole.

 Budowa walu oplyw Motlawy 28 07 23 17

 

Load More
 

Aktualizacja, 3.07.2023 r.

Wykonano już nową śluzę i zabezpieczenia nabrzeży. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nowych ścieżek.

 

Oplyw Motlawy 20 06 23 16

Load More
 

Aktualizacja, 29.05.2023 r.

Oplyw Motlawy 29 05 23 19

Load More
 

Aktualizacja, 09.01.2023 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace związane z budową nowej śluzy. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji konserwatorskiej, podpisano aneks wydłużający prace do końca października 2023 r.

Oplyw Motlawy 05 01 23 3

Load More
 

Aktualizacja, 28.11.2022 r.

Trwa budowa nowej śluzy nad Opływem Motławy. Trwa wykonywanie ścianek szczelnych śluzy.

Oplyw Motlawy 24 11 22 1

Load More
 

Aktualizacja, 10.10.2022 r.

Trwa wykonywanie nowej śluzy. Ponadto zamontowano nowe oświetlenie na placach rekreacyjnych, na których niebawem rozpocznie się montaż urządzeń.

Oplyw Motlawy 05 10 22 8

Load More
 

Aktualizacja, 5.09.2022 r.

W ramach inwestycji wykonane zostaną dwa place do rekreacji. Wykonano już ścieżki spacerowe. W najbliższym czasie zamontowane zostaną urządzenia zabawowe i ławki.

Oplyw Motlawy 01 09 22 2

Load More
 

Aktualizacja, 3.08.2022 r.

Trwa budowa dwóch placów do rekreacji. Ponadto w najbliższym czasie prowadzone będą prace związane z zabezpieczeniem nabrzeża przy dawnej śluzie.

Oplyw Motlawy 01 08 22 7

 

Load More
 

Aktualizacja, 23.06.2022 r.

Na ukończeniu są prace związane z budową infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Ponadto rozpoczęły się roboty związane z budową placu rekreacyjnego. Przewidziano tam budowę ścieżek oraz montaż ławek i urządzeń zabawowych. Ponadto wykonane zostaną nasadzenia roślinności.

Load More
 

Aktualizacja, 05.05.2022 r.

Ułożono nawierzchnię ścieżki na części zakresu. Ponadto na ukończeniu są prace związane z wykonaniem śluzy.

Oplyw Motlawy 02 05 22 2

Load More
 

 

Aktualizacja, 8.04.2022 r.

Od wtorku, 12 kwietnia na okres co najmniej dwóch tygodni zamknięty zostanie prawy pas jezdni ul. Zawodzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Słonecznikową w kierunku Opływu Motławy. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Mapka Zawodzie

 

 

Aktualizacja, 09.03.2022 r.

Skarpy wału zostały wzmocnione. Ułożono krawężniki  i warstwy podbudowy ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami. Obecnie wykonywane są m.in. przepusty.

Oplyw Motlawy 08 03 22 9

 

Load More
 

Aktualizacja, 17.01.2022 r.  

Na terenie budowy wykonano skarpowanie i humusowanie skarp wału, ponadto wał został wzmocniony. Wykonano warstwy konstrukcyjne pod drogę eksploatacyjną. W najbliższym czasie kontynuowane będą roboty drogowe. Ponadto planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zawodzie.

OplywMotlawy12 01 22 8

 

Load More
 

Aktualizacja, 09.12.2021 r.  

Trwają prace nad wzmocnieniem kolejnego odcinka opływu. Wykonywane jest także zbrojenie ścianek wzdłuż nabrzeża.

OplywMotlawy 07 12 21 5

 

Load More
 

Aktualizacja, 10.11.2021 r.  

Cześć wału została wzmocniona, w tych miejscach pojawiły się kosze gabionowe. Wykonawca kontynuuje prace ziemne na kolejny, odcinku wału.

OplywMotlawy 05 11 21 6

 

Load More
 

Aktualizacja, 7.10.2021 r.  

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem koszy gabionowych i wzmocnieniem nabrzeży. Wykonawca rozpoczął roboty na kolejnym odcinku wału.

OplywMotlawy 06 10 21 29

 

Aktualizacja, 17.09.2021 r.  

Zamontowano ścianki na całej długości zakresu. Rozpoczęły się prace przy wykonywaniu konstrukcji wału.

OplywMotlawy 17 09 21 4

 

Aktualizacja, 5.08.2021 r.

Trwa wzmacnianie nabrzeża poprzez montaż ścianek i przygotowywanie nabrzeża pod rozpoczęcie prac związanych z budową konstrukcji wału.

OplywMotlawy 05 08 21 7

Load More

Aktualizacja, 6.05.2021 r.

Rozpoczęto realizację zadania. Prowadzone są prace ziemne. Zorganizowano plac budowy.

oplyw1

Aktualizacja, 11.03.2021 r.

5 marca podpisana została umowa na budowę wału przeciwpowodziowego nad Opływem Motławy. Inwestycja zakłada budowę ok. 600-metrowego wału przeciwpowodziowego z nową śluzą, na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. Wykonawca robót - firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska na wykonanie prac ma 18 miesięcy. Koszt prac to niecałe 11 mln złotych.

Aktualizacja, 7.01.2021 r.

5 stycznia poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania.W budżecie na ten cel  zabezpieczono 14 982 540,00 zł. Wpłynęło 5 ofert, które są obecnie analizowane.

1.Konsorcjum, lider: Strabag Sp. z o.o. - 12 101 715,56 zł

2.Keller Polska Sp. z o.o. - 11 994 075,88 zł

3.B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 10 946 057,82 zł

4.Budimex S.A. - 11 660 102,00 zł

5.PRIM Sp. z o.o. - 12 985 110,48 zł