DANE OGÓLNE

Inwestor bezpośredni Miasto Gdańsk

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Jednostka projektowa Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego "Hydroprojekt" Sp. z o.o. Gdańsk ul. Sobieskiego 21.

Wykonawca
 Gdyńskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "SZYMANEK" Sp. z o.o. Gdynia ul. Chylońska 230.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdańsku pomiędzy ulicami Potokową i Dolne Młyny na terenie dawnego zbiornika młyńskiego na Potoku Bystrzec I. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego o powierzchni na poziomie wody normalnej F = 0,400 ha, objętości całkowitej V = 7854 m3i objętości retencyjnej v = 2 496 m3 przy grubości warstwy retencyjnej H = 0,60 m. W ramach zbiornika wykonano zaporę ziemną o długości 85,6 m i wysokości 3,0 m. Ponadto w zakresie robót hydrotechnicznych wykonano regulację Potoku Bystrzec I na długości 35,0 m poniżej zbiornika i na długości 7,5 powyżej zbiornika.
Główną funkcją zbiornika jest retencja wód Potoku Bystrzec I w celu ograniczenia odpływu. W skład inwestycji wchodzi również zagospodarowanie parków i terenów przyległych. Funkcję komunikacyjną pełni ciąg pieszo - jezdny na koronie zbiornika o nawierzchni z kostki "Storobruk" szerokości 4,0m i długości 185,0m wykorzystany jako droga eksploatacyjna i ścieżka spacerowa.Użytkownikiem obiektów małej architektury jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Użytkownikiem samego zbiornika są Gdańskie Melioracje.