Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 „ Świętokrzyska" na Potoku Oruńskim w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Inwestor bezpośredni Miasto Gdańsk

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gdańsk ul. Piekarnicza 16

Jednostka projektowa Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego

Wykonawca Gdyńskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "SZYMANEK" Sp. z o.o. Gdynia ul. Chylońska 230.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

 


Zbiornik retencyjny Świętokrzyska został zlokalizowany w niecce terenowej w rejonie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Bergiela. Powstał on w wyniku przegrodzenia Potoku Oruńskiego budowlą piętrząco -upustową przed przepustem potoku pod ul. Świętokrzyską w Gdańsku. Zaporę stanowi teren podwyższony do rzędnej 46,40 m n p m pomiędzy ul. Świętokrzyską a zbiornikiem. Podstawową funkcją zbiornika jest zapewnienie redukcji przepływu wód opadowych na Potoku Oruńskim, jak również zmagazynowanie nadmiaru wód Potoku Kowalskiego poprzez dwa rurociągi przerzutowe fi 1000 przeprowadzone pod ul. Świętokrzyską do zbiornika.Zbiornik Nr 2 Świętokrzyska" jest uzupełnieniem ciągu zbiorników retencyjnych na Potoku Oruńskim co w znacznym stopniu zapobiegnie zagrożeniom powodziowym Dane ogólne:

 

 • zbiornik o powierzchni 7,5 ha na poziomie min Z.W.
 • pojemność retencyjna zbiornika V ret. = 52.500 m3 przy grubości warstwy retencyjnej 0,7 m
 • zapora ziemna o szerokości korony 5,5 m i rzędnej korony 46,40 m n p m z wbudowaną w koronie ścianką szczelną typu Larsen
 • umocnienie skarp zbiornika koszami i materacami siatkowo- kamiennymi
 • droga eksploatacyjna i jednocześnie ciąg spacerowy wokół zbiornika z kostki betonowej
 • mała architektura i zieleń
 • makroniwelacja terenu wraz z odwodnieniem przy zbiorniku retencyjnym Nr 1ZAKRES RZECZOWY ROBÓT

 1. Roboty związane z budową zbiornika Nr 2
  • roboty ziemne na zbiorniku 121000 m3
  • budowla piętrząco - upustowa - 1 kpi.
  • Budowla wlotowa potoku Kowalskiego
  • Komora pośrednia wraz z odcinkiem rurociągów 2 x 1000 mm GRP - 66 mb
  • Mur kamienny od budowli upustowej do ul.Świętokrzyskiej i do Potoku Kowalskiego szer. 1 m - 43 mb
  • Umocnienie dna od budowli upustowej do ul.Świętokrzyskiej- materace kamienne 3 m x 0,23 m - 43,0 m2
  • Przyczółek żelbetowy przy Potoku Kowalskim - 5,0 mb
  • Kanalizacja deszczowa d = 400 mm PVC - 188,5 mb
  • Droga technologiczna - ciąg spacerowy pieszy wokół zbiornika z kostki bet. grub. 8 cm - 4725 m2
  • Ściek betonowy przy drodze - 1260 mb
  • Ścianka szczelna stalowa typu Larsen w koronie zapory ziemnej - 247 mb.
  • Wyloty ze ścieku betonowego - koryta kamienne - 25 szt.
  • Rurociąg d = 200 PVC - 60 mb
  • Umocnienie skarp zbiornika kiszka faszynową- 1265 mb
  • Umocnienie skarp zbiornika koszami siatkowo -kamiennymi 0,5 m x 0,5 m - 1265 mb
  • Umocnienie skarp zbiornika materacami siatkowo-kamiennymi 1,0 m x 3,0 x 0,23 m -1217 mb
  • Zjazdy do zbiornika z płyt YOMB - 4 szt.
  • Umocnienia dna zbiornika płytami YOMB - 4581,5 m2
  • Formowanie wysp na zbiorniku - 2 szt.
  • Obsiew skarp zbiornika - 8740 m2
  • Umocnienie wysp walcami typu BESTMAN - 320 mb
  • Umocnienia wysp matami wegetacyjnymi typu BESTMAN - 480 m2
  • Budowla wlotowa na Potoku Oruńskim wraz z przepustem drogowym - kpi. ł
  • Budowle wlotowe kanalizacji deszczowej d = 600 mm wraz ze studniami d = 1400 mm - 2 kpl
  • Rowy opaskowe wokół zbiornika 960 mb
  • Drogi żwirowe do studni kanalizacji sanitarnej - 214 m2
  • Regulacja Potoku Orunskiego 290 mb w tym stopnie siatkowo - kamienne - 5 szt.
  • Barierki ochronne stalowe - 124 mb
 2. Roboty wykonane w rejonie zbiornika retencyjnego Nr 1
  • makroniwelacja terenu F = 4,35 ha, 28 554,0 m3
  • rów opaskowy wraz z obsiewem skarp - 450 mb
  • studnie zbiorcze d = 1500 mm - 2 szt.
  • rurociągi kan. deszczowej d = 200 mm PVC - 24 m
  • koryta kamienne spływu do Potoku Oruńskiego i do zbiornika - 20 mb 3. Roboty zieleni i małej architektury
  • obsiew skarp przyległych do zbiornika - 14620 m2
  • nasadzenia drzew - 35 szt.
  • nasadzenia krzewów 4430 szt.
  • ławki parkowe - 16 szt.
  • kosze na śmieci - 6 szt.


Użytkownikiem obiektów małej architektury jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Użytkownikiem samego zbiornika są Gdańskie Melioracje.