Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach zadania „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej” wybudowała zbiornik retencyjny Madalińskiego o maksymalnej pojemności prawie 9 tys. m3 położony w Jarze Wilanowskim pomiędzy osiedlami Chełm i Piastów. Oprócz samego zbiornika wykonane zostało oświetlenie ciągu pieszego od ul. Wilanowskiej do Madalińskiego wraz z budową schodów terenowych i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika ( nasadzenia drzew, mała architektura). Koszt inwestycji 6.794.504,00 zł 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Bimel Sp. z o.o.
830-000 Pruszcz gdański , ul. Nowowiejskiego 22c
Termin realizacji : 01.10.2010 – 31.10.2011r.