Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Logo unijne Osowa 2

 

Trwa realizacja  zadania związanego z budową zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina.

Zbiornik Jaśkowa Dolina będzie miał pojemność 9261 m3. Założeniem budowy zbiornika jest czasowe zretencjonowanie i powrotne odprowadzenie wody z opadów nawalnych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Obiekt będzie zlokalizowany w obszarze potoku Jaśkowego.

Zbiornik będzie podzielony na dwie części. Pierwszą część stanowić będzie piaskownik, gdzie nastąpi proces osadzania zawiesin i piasków dla ochrony zbiornika przed zamulaniem. Następnie woda będzie przelewać się do części dolnej zbiornika tj. zbiornika właściwego. Główna czasza zbiornika w części dolnej będzie zasilana wodami gruntowymi. Nadmiar wody będzie odprowadzany przelewem szczelinowym do koryta potoku Jaśkowego.

Otoczenie zbiornika będzie spełniało funkcję rekreacyjną. Zostanie wykonany pomost widokowy na brzegu południowym, którego krawędź wchodzić będzie nad lustro wody. Na brzegu północnym powstanie cypel, na którym wykonana zostanie drewniana altana oraz ławki parkowe. 

Budowa zbiornika Jaśkowa Dolina zostanie zrealizowana w ramach programu unijnego pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap I”.

Termin realizacji: III kwartał  2023 r.

Jaskowa

 Widok przed rozpoczęciem zadania:

104196997 1123458894692338 8108026513675680446 n

 

Aktualizacja, 24.01.2023 r.

Trwa układanie mikropali od strony jezdni. Jednocześnie trwają roboty związane z układaniem koszy gabionowych.

MicrosoftTeams image 130

Load More

Aktualizacja, 13.01.2023 r.

Trwają przygotowania do mikropalowania.

Zbiornik Jaskowa Dolina 13 01 23 2

Load More

 

Aktualizacja, 4.11.2022 r.

Od 7 do 11 listopada na wysokości budowanego zbiornika retencyjnego mogą występować punktowe zwężenia chodnika. Aby ominąć zamknięte fragmenty chodnika, piesi będą korzystali z drogi rowerowej.

Zbiornik Jaskowa Dolina chodnik

Aktualizacja, 18.10.2022 r.

Kontynuacja prac przy zbiorniku Jaśkowa Dolina

Gdańsk od lat inwestuje w ochronę przeciwpowodziową. Jednym z ważniejszych zadań, które wpłynie na poprawę zabezpieczeń infrastruktury przed nawalnymi deszczami jest realizowana budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina.  Wykonaliśmy kolejny ważny etap robót, wycinką roślinności, które są niezbędne, by poprawnie wykonać konstrukcję zbiornika. W zamian nasadzonych zostanie 4 razy więcej drzew kilku częściach Gdańska. Wycinki obejmą 30 roślin, a nasadzone zostaną 122 drzewa.

W obrębie budowanego zbiornika retencyjnego,  zinwentaryzowano liczne drzewa samosiejki, a także drzewa uszkodzone i połamane przez wiatr, które porastają teren, a jednocześnie ograniczają wykonanie dalszych prac na tym zadaniu. W celu dokończenia zaawansowanych już robót związanych z budową zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina niezbędne jest usunięcie 30 sztuk drzew, które porastają skarpę budowanego zbiornika od strony ul. Jaśkowa Dolina.  Wycinka jest konieczna,  gdyż drzewa te kolidują z wykonaniem elementu palisady, która zabezpiecza skarpę przy budowanym zbiorniku.

Wybór technologii zabezpieczenia skarpy był poprzedzony analizami i to rozwiązanie uznano za najbezpieczniejsze dla przyszłego użytkowania zbiornika. Wycinka 30 drzew jest niezbędna, jednak w projekcie zminimalizowano liczbę drzew, które zostaną usunięte. Na usunięcie roślinności pozyskano niezbędne uzgodnienia.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca na realizację wspomnianych wycinek będzie miał dwa tygodnie od dnia zawarcia umowy. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Nasadzenia 122 drzew

Co ważne, w zamian za 30 drzew w przyszłym roku nasadzonych zostanie 122 drzew. Nowa roślinność pojawi się w przy ul. Jaśkowa Dolina oraz wzdłuż al. Armii Krajowej. Przetarg na nasadzenia zastępcze zostanie ogłoszony w przyszłym roku.

Po wykonaniu wycinek możliwe będzie przystąpienie do wykonywania wzmocnienia nasypu drogowego, będącego jednocześnie skarpą zbiornika retencyjnego oraz w kolejnym kroku przebudowa infrastruktury podziemnej znajdującej się pod jezdnią ul. Jaśkowa Dolina. Zakończenie robót planowane jest na III kwartał  2023 r.

 

Aktualizacja, 15.11.2021 r.

Prace związane z budową zbiornika są w trakcie realizacji. Do wykonania pozostały jeszcze dwa ważne elementy tej inwestycji. Fragment zbiornika znajdujący się u styku z jezdnią ul. Jaśkowa Dolina, w rejonie którego w trakcie wykopów napotkano na bardzo wysoki stan wód gruntowych. Uniemożliwiło to wykonanie umocnień brzegowych oraz budowę planowanego w tym rejonie tarasu widokowego. Przygotowujemy się do wzmocnienia nasypu drogowego, będącego jednocześnie skarpą zbiornika retencyjnego. Przed nami jeszcze przebudowa infrastruktury podziemnej znajdującej się pod jezdnią ul. Jaśkowa Dolina. Do jej przebudowy będziemy mogli przystąpić dopiero po wykonaniu wzmocnienia skarpy. Prace te będą się wiązać z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu w tym obszarze.

 

 

Aktualizacja, 23.09.2021 r.

Skarpy są nadal wzmacniane. Kontynuowane są prace przy budowie koszy gabionowych.

ZbiornikJaskowaDolina 22 09 21 9

Load More

Aktualizacja, 27.07.2021 r.

Kontynuowane są prace przy wzmacnianiu skarp i układaniu koszy gabionowych. Ponadto budowane są ścianki szczelne pomiędzy zbiornikami.

ZbiornikJaskowaDolina 25 07 21 2

Load More

Aktualizacja, 8.06.2021 r.

Na terenie przyszłego zbiornika układane są kosze gabionowe. Ponadto powstają mury oporowe.

jas1

Load More

Aktualizacja, 5.05.2021 r.

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem koszy gabionowych i prac ziemnych pod główną czaszę zbiornika. Ponadto budowane są ścianki szczelne od strony osiedla.

jas4

Load More

Aktualizacja, 25.03.2021 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace ziemne pod czaszę zbiornika oraz profilowanie skarp. Ponadto rozpoczęto wykonywanie koszy gabionowych.

jas5

Load More

Aktualizacja, 09.03.2021 r.

Wykonano ścianki szczelne oraz komory z grodzic stalowych. Trwają również prace ziemne: wydobywanie ziemi pod czaszę zbiornika oraz profilowanie skarp.

ZbiornikRetencJaskowaDolina 08 03 21 1

Load More


Aktualizacja, 15.02.2021 r.

Obecnie na terenie budowy trwa budowa ścianek szczelnych. Na dużej części placu budowy zostały one już wykonane.

jas1

Load More

Aktualizacja, 31.12.2020 r.

Teren został oczyszczony z zalegających w nim odpadów. Na placu budowy są już geodeci, którzy wykonują niezbędne pomiary.  Wykonawca prac czeka obecnie na dostawę materiałów budowlanych.

jasko1

Load More

Aktualizacja, 18.11.2020 r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „BIMEL” Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniesie ponad 9,5 mln złotych. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r.

Aktualizacja, 4.09.2020 r.

Oferty w przetargu na realizację zadania poznaliśmy w piątek, 4 września. Łącznie wpłynęło 6 ofert. Na realizację zadania zabezpieczono 10 mln złotych.

  1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o. – 10 789 560 zł
  2. Konsorcjum, lider: Poleko sp. z o.o. – 10 683 733,86 zł
  3. Eurovia Polska S.A. – 14 109 120,03 zł
  4. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska – 9 949 992,92 zł
  5. Konsorcjum, lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „BIMEL” Sp. z o.o. – 9 507 282,54 zł
  6. Konsorcjum, lider: Pros Poland – 12 850 000 z

Oferty są obecnie analizowane.

Aktualizacja, 16.06.2020 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania, którego realizacja potrwa do listopada 2021 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 22 lipca.