Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego był remont istniejącego ciągu pieszego na odcinku, który zlokalizowany jest częściowo na terenie parku Brzeźnieńskiego w granicy Pasa Technicznego brzegu morskiego, przy zejściu na plażę nr 34 oraz częściowo na terenie Portu Gdańskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: - remont ciągu pieszego w Parku Brzeźnieńskim i na terenie Portu Gdańskiego; 
- budowę oświetlenia w Parku Brzezieńskim; 
- umocnienie odcinka skarpy na klifie wydmowym; 
- montaż barier; 
- zagospodarowanie zieleni; 
- montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, szlabany).

Wykonawca robót: Agromel Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych Sp. z o.o.
Czas realizacji: 8.07.2016 r. - 15.11.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 705 tys. zł

Stan realizacji dn. 8.11.2016 r.

Dobiegają końca prace związane z remontem ciągu pieszego. Trwają ostatnie roboty wykończeniowe oraz humusowanie poboczy ścieżki. Obecnie wykonawca przystąpił do montażu barierek ochronnych. Ostatnim etapem prac będzie instalacja małej architektury.

Stan realizacji dn. 13.09.2016 r.

Aktualnie na terenie przebudowy trwają prace związane m.in z wykonywaniem warstwy żwirowej na ścieżkach.