Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zrealizowane

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Logo unijne Osowa 2

Kontynuujemy realizację zadania związanego z budową przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej, w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego był remont istniejącego ciągu pieszego na odcinku, który zlokalizowany jest częściowo na terenie parku Brzeźnieńskiego w granicy Pasa Technicznego brzegu morskiego, przy zejściu na plażę nr 34 oraz częściowo na terenie Portu Gdańskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

 

EFRR

Kanał Raduni powstał 1338 roku i spełniał rolę gospodarczą jako napęd wodny dla młynów, kuźni oraz obronną jako fosa. Swój początek ma on w rzece Radunia koło Juszkowa, biegnie przez Pruszcz, Lipce i Orunię, dalej przepływa przez historyczne centrum Gdańska tworząc wyspę, na której znajdują się Wielki i Mały Młyn, następnie uchodząc do Motławy. Na przeważającej długości przepływa wzdłuż zurbanizowanych obszarów miejskich. Jego całkowita długość wynosi 13,5 km, w tym 9,8 km - położone jest w granicach Miasta Gdańska. Dziś nie ma on znaczenia przemysłowego stanowi za to atrakcyjny teren rekreacyjny oraz pełni istotną rolę w przeprowadzaniu wód deszczowych górnego tarasu Miasta. W lipcu 2001 roku ulewny deszcz spowodował wypełnienie i przerwanie wału Kanału. Zniszczonych zostało wiele domów w Św. Wojciechu, Lipcach i Dolnej Oruni. Mimo, że wały zostały natychmiast naprawione, a skutki powodzi usunięte, Władze Miasta chcąc zapewnić bezpieczeństwo zainicjowały projekt przebudowy kanału obejmujący miedzy innymi poszerzenie kanału, budowę kładek dla pieszych, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną przebudową kanału. Łączna długość przebudowy wynosi 7,148 km. 
Realizacja robót budowlanych podzielona została na trzy etapy: 
Etap I - od zrzutu do Opływu Motławy do mostu w ul. Raduńska – Nowiny - długość 2,360 km 
Etap II - od mostu w ul. Raduńska- Nowiny do mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 - długość 2,920 km
Etap III - od mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 do granicy miasta Gdańska z Gminą Pruszcz Gdański - długość 2,868 km

Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowice - etap 1 obejmowała rozbudowę budynku kaplicy o nowe skrzydło stanowiące kontynuację kompozycji istniejącego budynku. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlano-instalacyjne związane z połączeniem istniejącego obiektu z nową kaplicą. 


Zakończyliśmy realizację zadania polegającego na budowie dojść pieszych w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej na gdańskiej Oruni. Budowa połączona z remontem schodów umożliwi korzystanie z wału Kanału Raduni osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

 

Przebudowa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, jak i inne działania podejmowane w ramach programu pn.: „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”, miały na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności tej części Gdańska tak, aby stała się ona ciekawym i wartościowym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.