Dyrektor: Włodzimierz Bartosiewicz

ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
III piętro, pokój nr 321 
tel.: +48 58 320 51 00 

Z-ca Dyrektora ds. planowania i budżetu: Wiesław Galikowski

ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
IV piętro, pokój nr 412 
tel.: +48 58 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. zadań liniowych: Ewa Zielińska

ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
III piętro, pokój nr 306 
tel.: +48 58 320 51 00 

Z-ca Dyrektora ds. zadań kubaturowych: Jarosław Kińczyk

ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
II piętro, pokój nr 203A 
tel.: +48 58 320 51 00 

WAŻNIEJSZE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Biuro Organizacji i Zarządzania 

Kierownik Biura: Ewelina Lubińska

ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
II piętro, pokój nr 205A 
tel.: +48 58 722 89 04 

Biuro Zamówień Publicznych

Dyrektor Biura: Krzysztof Małkowski

ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
III piętro, pokój nr 324 
tel.: +48 58 320 51 07 

Biuro Finansowo – Księgowe

Główna Księgowa: Danuta Malinowska

ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
III piętro, pokój nr 323 
tel.: +48 58 320 51 02